« kvitto » traduction en anglais

SV

« kvitto » en anglais

SV kvitto
volume_up
{neutre}

1. général

Reseersättning skall erhållas efter uppvisande av kvitto.
Travel expenses should be refunded on submission of a receipt.
ett kvitto när mottagarna har läst meddelandet (MDN)
A read receipt, notifying me when recipients display the
Så du tar den här krypterade rösten med dig hem som ditt kvitto.
So you take this encrypted vote home as your receipt.
kvitto (aussi: klarering, avlopp, utflöde, avgång)
volume_up
discharge {substantif}
kvitto (aussi: intyg, matkupong, attest, kupong)
volume_up
voucher {substantif}
kvitto (aussi: album, utgåva, befrielse, film)
volume_up
release {substantif}

2. "bemyndigande, skriftligt intyg"

volume_up
certificate {substantif} (a written certification)
Köparen betalar aktierna och säljaren överlämnar aktiebreven med påtecknad överlåtelse samt avräkningsnota (ett särskilt utformat kvitto).
The purchaser pays for the shares and the seller hands over the share certificates with a signed transfer including a contract note (a specially drawn up receipt).

Exemples d'usage pour « kvitto » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFlyttkostnader skall ersättas enligt kvitto, inte som två månaders extra lön.
Removal costs should be reimbursed on the basis of invoices, not in the form of two months' extra salary.
Swedish38 gånger har vi lagt fram förslag om att man skall få reseersättning enligt kvitto.
Thirty-eight times we have tabled a motion proposing that travel expenses should be based on receipts submitted.
SwedishJag har röstat ja till förslag om att reseersättning skall utbetalas mot kvitto och erlagda kostnader.
I voted in favour of the proposals to reimburse travel expenses actually incurred, on production of receipts.
SwedishSTLE är en auktoritet i tribologivärlden och priset är onekligen ett kvitto på att den forskning som bedrivs vid LTU håller hög klass.
STLE is an authority in the tribology world and the price is certainly an acknowledgment that the research conducted at the university holds a high standard.
SwedishJag har angående detta betänkande liksom tidigare betänkanden och budgetbehandlingar röstat för att reseersättning skall utbetalas mot kvitto på verkliga kostnader.
With regard to both this report and the previous one on the budget, I voted in favour of reimbursement of travel expenses against the actual costs incurred.
SwedishI kolumn A (område) anges en kategori för varje enskilt kvitto, t ex "livsmedel", "tidskrifter " eller "reskostnader", och i kolumn B (summaområde) anges alltid beloppet för motsvarande kvitton.
Column A (area) contains individual bills, e.g. groceries, newspapers, travel costs, and column B (sum section) contains the amount for each bill.
SwedishVisserligen beslutade presidiet i förra veckan att resekostnader skall ersättas mot kvitto, men det framgår av artikel 29 att de hittills gällande absurda systemen kan återinföras.
Certainly, the Praesidium decided last week that travel expenses would be reimbursed as per account rendered, but Article 29 states clearly that the current absurd systems can be reintroduced.