« ledmotiv » traduction en anglais

SV

« ledmotiv » en anglais

SV ledmotiv
volume_up
{neutre}

ledmotiv (aussi: huvudtema)
volume_up
leitmotiv {substantif}
Och detta ledmotiv hos våra diplomater, våra generaler och våra politiskt ansvariga är urholkat.
And this leitmotiv presented by our diplomats, our generals and our politicians is without substance.
Som ni vet var det mitt ledmotiv redan i mitt installationstal här i Europaparlamentet, och jag stöder alla insatser som det österrikiska ordförandeskapet gör för det ändamålet.
You know that this was, in fact, the leitmotiv of my investiture speech before the European Parliament, and I support all the efforts of the Austrian Presidency in this direction.
volume_up
signature {substantif}
ledmotiv (aussi: tema, röd tråd)
volume_up
theme {substantif}
Jag vill också utnyttja tillfället att kort antyda de ledmotiv som har bestämt vårt handlande under de senaste månaderna när det gäller Karas betänkande.
I would also like to take this opportunity to give a brief indication of the main themes underpinning our actions in relation to the Karas report in recent months.
Det första av de två ledmotiv som jag anser bör prägla den framtida utvecklingen av parlamentets förvaltning lyder därför: ökat förtroende genom ökad insyn.
The first of the two central themes that I would like to see governing the future administrative development of the House is therefore 'greater trust based on greater transparency '.

Exemples d'usage pour « ledmotiv » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi måste söka ta fram fem ledmotiv för Europeiska unionens energipolitik.
We have to look for five leitmotifs for energy policy in the European Union.
SwedishVarje dag dyker nya hemsidor upp med hat och våld som enda ledmotiv.
Every day new sites are created whose only subjects are hatred and violence.
SwedishForskning och upptrappningen av Europas ekonomi är Europas nya ledmotiv.
Mr President, research and the upscaling of Europe’ s economy is Europe ’ s new narrative.
SwedishGenomförande, genomförande och genomförande bör nu vara Albaniens ledmotiv när det handlar om landets EU-förhoppningar.
Implementation, implementation and implementation should be the name of the game in Albania now as regards its European aspirations.
SwedishNi har valt Mozarts 250-årsjubileum som ett ledmotiv för ert ordförandeskapsprogram.
   Mr President, Mr President-in-Office, you have chosen Mozart’s 250th anniversary, Chancellor, as one of the of your presidential programme.
SwedishVad skulle i dag, efter krisen i samband med misslyckandet med det konstitutionella fördraget, kunna vara ett bättre ledmotiv för den uppgift som vi har framför oss?
Today, after the crises surrounding the failed Constitutional Treaty, what could be a better leitmotif for the task that lies ahead?
SwedishJag vill också utnyttja tillfället att kort antyda de ledmotiv som har bestämt vårt handlande under de senaste månaderna när det gäller Karas betänkande.
I would also like to take this opportunity to give a brief indication of the main themes underpinning our actions in relation to the Karas report in recent months.
SwedishDet första av de två ledmotiv som jag anser bör prägla den framtida utvecklingen av parlamentets förvaltning lyder därför: ökat förtroende genom ökad insyn.
The first of the two central themes that I would like to see governing the future administrative development of the House is therefore 'greater trust based on greater transparency '.