« ledningsgrupp » traduction en anglais

SV

« ledningsgrupp » en anglais

SV ledningsgrupp
volume_up
{genre commun}

1. général

ledningsgrupp
volume_up
management team {substantif}
See current Management team.
I en tidigare debatt kunde kommissionen berätta att en ledningsgrupp skickats ut för att äntligen öppna sjukhuset.
During an earlier debate, the Commission told us that a management team had been sent to open the hospital at long last.
HELIX Management Team

2. Affaires

ledningsgrupp (aussi: bolagsstyrelse)

Synonymes suédois de « ledningsgrupp »

ledningsgrupp

Exemples d'usage pour « ledningsgrupp » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEnligt honom skall EU alltid ha en ledningsgrupp, varmed han torde ha avsett Tyskland och Frankrike.
According to him, the EU should always have a management group, by which he probably meant Germany and France.
SwedishDet är en ledningsgrupp med ett föga smickrande sällskap.
SwedishDet handlar inte om att skapa en form av ledningsgrupp.
SwedishHerr ordförande, när en ledningsgrupp inte tar emot order från någon och består av ett litet antal personer, vad kallas det?
Mr President, when a governing body receives orders from no-one and is made up of a very small number of people, what is it called?
SwedishUniversitetsförvaltningen drivs av en ledningsgrupp bestående av den administrativa direktören, administrativa chefen och fem områdeschefer.
The University Services (UF) are driven by a management group consisting of the Administrative Director, Administrative Manager and five Area Managers.
SwedishDet skulle också vara det bäst valda tillfället att moget överväga den roll som hamnens ledningsgrupp har och de operativa metoder som tillämpas i hamnen.
It would also be the opportune moment for due consideration of the role of the managing body of the port as well as the operating methods of the port.
SwedishJa, skillnaderna är fortfarande stora mellan de stora och små länderna som fruktar att en ledningsgrupp av starka länder skall inrättas, det är ett faktum.
It is indeed a fact that there are still major differences of opinion between larger countries and the smaller countries, which fear the stronger countries setting up a type of cabinet.
SwedishVi kommer absolut att fullfölja idén om en internationell ledningsgrupp understödd av arbetsgrupper för att fokusera de internationella insatserna på de prioriterade uppgifterna.
We will strongly pursue the idea of an international steering committee supported by working groups in order to focus international efforts on the priority tasks.
SwedishDe måste administreras och ledas på ett bra sätt men framför allt måste de ha en bra ledning och en bra ledningsgrupp med en tydlig bild av högkvalitativ undervisning för alla sina elever.
They need to be well-administered and well-managed, but most of all they need to be well-led by a leadership team with a clear vision of high quality education for all of its pupils.