« leverera » traduction en anglais

SV

« leverera » en anglais

SV leverera
volume_up
[levererade|har levererat] {verbe}

1. général

Dessa leverantörer kan nu leverera mindre ren ström än vad konsumenten kräver.
Those suppliers can now supply less clean electricity than the consumer is asking for.
Genomsnittet är som sagt 5, 4 %, men vi skulle leverera en allmän registrering.
As stated, the average is 5.4 %, but we have to supply a global DASS.
Vi kan i alla fall inte göra oss skyldiga till att leverera dessa vapen.
We, in all events, should not render ourselves guilty of this arms supply.

2. Commerce

Låt oss hålla oss till att leverera det som vi har kommit överens om att leverera.
Let us stick to delivering what we agreed to deliver.
Det är hög tid att leverera dessa beslut och se till att de är ambitiösa.
It is high time to deliver these decisions and make sure they are ambitious.
De dagar som de inte kunde leverera måste läggas till på deras kvoter.
The days on which they were unable to deliver should be added to their quota.

3. Affaires

Dessa leverantörer kan nu leverera mindre ren ström än vad konsumenten kräver.
Those suppliers can now supply less clean electricity than the consumer is asking for.
Genomsnittet är som sagt 5, 4 %, men vi skulle leverera en allmän registrering.
As stated, the average is 5.4 %, but we have to supply a global DASS.
Vi kan i alla fall inte göra oss skyldiga till att leverera dessa vapen.
We, in all events, should not render ourselves guilty of this arms supply.

4. Médecine

leverera (aussi: hjälpa)

Synonymes suédois de « leverera »

leverera

Exemples d'usage pour « leverera » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDärför smärtar det mig desto mer att tvingas leverera en kalldusch i denna fråga.
That is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
SwedishKonkurrensen tvingas välja mellan att leverera billigare eller att gå under.
The competition is forced to choose between cheaper deliveries or going under.
SwedishDet engelska nyckelordet var ”delivery”: att leverera resultat i praktiken.
The key word in English was ‘delivery’: the practical presentation of results.
SwedishDe satt inte och väntade på att ministerrådet skulle leverera idéer till dem.
They did not wait for ideas to be handed down from the Council of Ministers.
SwedishDet finns dock vissa som kritiserar EU för att leverera för lite och för sent.
Some, however, are criticising the Union for providing too little too late.
SwedishI vilket fall som helst: ge mig dokumenten, så skall jag naturligtvis leverera en ståndpunkt.
In any case, if you let me have the documents, I will certainly take a position.
SwedishVerkligen ett anmärkningsvärt exempel på att lova lite och leverera mycket!
Well, there is a remarkable piece of underpromising and overdelivery!
SwedishDå kan de leverera ännu fler gentjänster och så är cirkeln sluten.
They will be able to render more services and then we will be back where we started.
SwedishEndast en artanpassad djuruppfödning kan leverera hälsosamma produkter.
Only decent and appropriate methods of livestock management will produce healthy products.
SwedishDet är uteslutet att kommissionen kan leverera standardnormer genom bakdörren.
What must not be allowed to happen is standards being imposed by the Commission through the back door.
SwedishVad vi också bör göra är att protestera mot att Kina faktiskt kanske kommer att leverera vapen.
What we should also be doing is challenging the fact that China may in fact provide arms.
SwedishJag tycker förresten inte att vi får göra den ännu tyngre genom att leverera vapen.
As a matter of fact, I am of the opinion that we should not aggravate the situation by supplying arms.
SwedishKineserna drar sig inte heller för att leverera vapen till Zimbabwe.
Nor does it shy away either from supplying weapons to Zimbabwe.
SwedishJag tackar er alla så mycket, och jag ser fram emot att kunna ”leverera” något från toppmötet i Lahtis.
I thank you very much and look forward to having some 'deliverables' from the Lahti Summit.
SwedishNu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa.
Now it is time for the Council to show that it too has done its homework.
SwedishVi behöver leverera något som grundar sig på våra idéer, vår innovationskraft och våra handlingar.
We need delivery based on our ideas, innovation and actions.
SwedishJag tackar er alla så mycket, och jag ser fram emot att kunna ” leverera ” något från toppmötet i Lahtis.
I thank you very much and look forward to having some ‘ deliverables ’ from the Lahti Summit.
SwedishDetta har varit viktigt för att underlätta för den privata sektorn att vara med och leverera hamntjänster.
This has been important in facilitating private sector involvement in port service provision.
SwedishDen är viktig för journalister som ska leverera en artikel med e-post direkt från händelsernas centrum.
It is important for journalists sending a news report via email directly from the scene of the event.
SwedishYtterligare en ” högnivågrupp ” kommer endast att leverera ännu en kostsam omgång självklara slutsatser.
The only European social model that matters is the one that preserves our common prosperity for the future.