« levereras » traduction en anglais

SV

« levereras » en anglais

SV levereras
volume_up
{verbe}

levereras (aussi: anlända, ankomma, lyckas, komma)
Goods do not arrive, or they arrive late.
Vi står mitt ibland intressena, det ser vi på alla publikationer som levereras varje ögonblick.
We are standing in the midst of the interest groups, as we can tell from the constant stream of publications arriving in our offices.
Å andra sidan måste det erkännas att trafiken med tunga lastfordon gör att produkter och livsmedel levereras i tid i vårt komplexa samhälle.
On the other hand, it has to be recognised that HGV traffic ensures that, in our complex society, products and foodstuffs arrive on time.
levereras
Om kommissionen inte lägger resurser på det kommer det inte att levereras.
If the Commission does not put the resources behind it, it will not be delivered.
Varan levereras omedelbart när du gjort beställningen.
Once you place an order, the good will be delivered to you instantly.
We are assuming that they will also be delivered as quickly as possible.

Exemples d'usage pour « levereras » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVid min utfrågning i september lovade jag att denna vitbok skulle levereras snabbt.
At my hearing last September, I promised speedy delivery of this White Paper.
SwedishFrån dessa levereras företagets produkter till kunder på global nivå.
The company’s products are supplied from these centers to customers worldwide.
SwedishUtan teknisk samordning mellan de båda sidorna kan ingen gas levereras.
Without technical coordination between the two sides, gas cannot be supplied.
SwedishOm denna boskap inte levereras av medlemsstaterna så kommer man att hitta den på annat håll.
If these cattle are not supplied by Member States then they will be found elsewhere.
SwedishVi är särskilt sårbara eftersom det mesta av gasen levereras via Ukraina.
We are particularly vulnerable since most gas is supplied via Ukraine.
SwedishVissa nanomaterial levereras med tydliga instruktioner som säger att de är hälsofarliga.
Some nanomaterials come with clear instructions stating that they are damaging to health.
SwedishFrågan här gäller inte hur ett läkemedel ska levereras med en plastbit, så som har påståtts.
The issue here is not how to deliver a medicine with a piece of plastic, as has been said.
SwedishVi är särskilt sårbara eftersom det mesta av gasen levereras via Ukraina.
There are three conclusions that are important for us where those foreign aspects are concerned.
SwedishNEJ – Säljaren är ansvarig för att din vara levereras ordentligt.
NO - The seller is responsible for the shipping of your purchase.
SwedishDet föds från en idé, planeras, utförs, levereras och avslutas.
It is born from an idea, and then planned, executed and finalized.
SwedishNEJ – Säljaren är ansvarig för att din vara levereras.
YES - You have seven days to change your mind and cancel your purchase.
SwedishDärför får det inte levereras definitioner genom bakdörren.
That is why definitions must not be imposed through the back door.
SwedishOm du skickar många meddelanden som inte kan levereras bör du kontrollera kontakternas e-postadresser.
If you send a large number of undeliverable messages, we suggest verifying your contacts' email addresses.
SwedishVi måste också försöka se till att det humanitära biståndet kan levereras på samma sätt som på andra ställen.
We should also seek to ensure that humanitarian assistance can be provided as it would be elsewhere.
SwedishHuruvida varorna som du beställer kan levereras till andra länder beror på vilka leveransalternativ säljaren erbjuder.
Depending on the shipping options provided by the seller, you may ship orders internationally.
SwedishKvaliteten och hur hjälpen levereras är också viktiga aspekter.
Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too.
SwedishÄven i fortsättningen kan ett brev alltså levereras till de mest avlägsna utkanterna av Provence, monsieur Savary.
It will therefore remain possible, Monsieur Savary, to send a letter to the remotest corner of Provence.
SwedishSamtidigt ska en stor del av den energi- och råmaterialintensiva tillverkningen levereras till euroområdet.
At the same time, a major portion of the energy- and raw materials-intensive output is destined for the Eurozone.
SwedishDetta är alltså bidrag som levereras fram.
SwedishVi står mitt ibland intressena, det ser vi på alla publikationer som levereras varje ögonblick.
We are standing in the midst of the interest groups, as we can tell from the constant stream of publications arriving in our offices.