« livslängd » traduction en anglais

SV

« livslängd » en anglais

volume_up
livslängd {gen. comm.}

SV livslängd
volume_up
{genre commun}

1. général

livslängd (aussi: varaktighet, hållbarhet, beständighet)
volume_up
durability {substantif}
Medelhavsunionens livslängd och trovärdighet beror på dess samarbetsförmåga.
The durability and credibility of the Union for the Mediterranean depend on its ability to operate.
Sålunda har vi skärpt bestämmelserna för de utsläppsrelevanta delarnas livslängd.
To this end, we have tightened up the provisions on the durability of emissions control devices.
Medlemsstater kan också, om de har någon misstanke, verkställa övervakning eller besiktning i trafiken för att säkerställa livslängden.
They are continually monitored by an on-board diagnostic system and, if Member States are suspicious, they may also carry out in-use tests to guarantee durability.
livslängd
volume_up
lifespan {substantif}
Ökad livslängd är inte i sig detsamma som en längre produktiv karriär.
A longer lifespan does not in itself mean a longer productive career.
Er idé om att öka pensionärernas livslängd är utmärkt.
Your idea to increase the lifespan of senior citizens is great.
När man går i pension nu för tiden har man en tredjedel av sin mänskliga livslängd kvar.
Retirement now comprises one third of the human lifespan.

2. "maskiner"

livslängd
volume_up
life {substantif} (machinery)
"Tja, lång livslängd och små familjer. ~~~ I tredje världen kort livslängd och stora familjer."
"Well, that's long life and small family, and Third World is short life and large family."
Förväntad livslängd: så tidigt som 1965 hade Kina ett enormt övertag i förväntad livslängt.
Life expectancies: as early as 1965, China had a huge advantage in life expectancy.
1964: USA hade små familjer och lång livslängd; Vietnam stora familjer och kort livslängd.
1964: America had small families and long life; Vietnam had large families and short lives.

3. Biologie

livslängd
volume_up
life span {substantif}
Jag är övertygad om att Europa bör införa en högsta livslängd för fartyg.
It is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
När det gäller att begränsa direktivets livslängd till år 2005, väcker detta vissa frågeställningar.
As to limiting the life span of the directive to 2005, this raises some questions.
Dessutom kräver kvicksilverbarometrar inte några batterier, de har en obegränsad livslängd.
Also, as mercury barometers do not require any batteries, they have an unlimited life span.

Synonymes suédois de « livslängd »

livslängd

Exemples d'usage pour « livslängd » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi vet från studier i USA att 86 procent av oss har lika lång livslängd.
We know from studies in the USA that 86% of us live for the same length of time.
SwedishDen borrmaskinen kommer att användas mellan 12 och 13 minuter under hela dess livslängd.
That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.
SwedishDessa anläggningar befinner sig i slutet av sin livslängd och är tekniskt föråldrade.
They are at the end of their useful lives and are technically obsolete.
SwedishGruvans beräknade livslängd är endast 20 år, och den kommer knappt att generera några arbetstillfällen.
The expected lifetime of the mine is only 20 years, and it will create scarcely any jobs.
SwedishDetta kraftverk har inte alls nått slutet av sin livslängd.
Closure, however, is likely to be carried out by companies from the large, old Member States.
SwedishKärnkraftindustrin i Väst får också förlängd livslängd.
On top of that, the nuclear power industry in the West is also having its lifetime extended.
SwedishHur kan man förutspå och bestämma livslängd?
How to predict ageing and how to determine the remaining lifetime?
SwedishVandellós II-anläggningen i Katalonien och de som närmar sig slutet av sin livslängd.
At the same time, we must increase energy efficiency, responsible energy consumption and investment in renewal energy sources.
SwedishNär det gäller att begränsa direktivets livslängd till år 2005, väcker detta vissa frågeställningar.
The risk is that it would weaken the credibility of legislation and, in particular, the independence of the regulators.
SwedishSanningen är att vi för några år sedan stiftade ganska många lagar utan att ha förmågan att se att människors livslängd ökar.
   – Mr President, we must admit that we really have messed up on the question of the welfare state.
SwedishVi måste därför se till att de år då en person förvärvsarbetar registreras och övervakas under personens hela livslängd.
Although this is a recommendation that is not legally binding, this proposal must be seen as a political priority.
SwedishÅr 1962 fanns det faktiskt en grupp länder här, industrialiserade länder med små familjer och lång livslängd.
And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives.
SwedishEn riskkalkyl baserad på förväntad livslängd bygger på föråldrad information som är resultatet av andra modeller för mans- och kvinnoroller.
It has replaced the principle of equal treatment by equality of men and women, but that is not the issue.
SwedishI det land som har lägst livslängd, Grekland, utgör de nära 56 procent och i Förenade kungariket 84 procent.
Even in Greece, the country where public finance makes the lowest contribution to health services, the figure is about 56%, rising to 84% in the United Kingdom.
SwedishI det land som har lägst livslängd, Grekland, utgör de nära 56 procent och i Förenade kungariket 84 procent.
Even in Greece, the country where public finance makes the lowest contribution to health services, the figure is about 56 %, rising to 84 % in the United Kingdom.
SwedishKommissionen har därför rekommenderat att rådet ska förnya associeringsavtalet så att det spänner över det sjunde ramprogrammets livslängd.
The Commission has therefore recommended that the Council should renew the association agreement for the lifetime of Framework Programme 7.
SwedishDet finns faktiskt studier som har visat att 86 procent av männen och kvinnorna har samma förväntade livslängd.
Finally, as far as Amendments Nos 35 and 36 in Article 4 of the proposal are concerned, we cannot agree to amendments designed to allow the use of gender-based actuarial factors.
SwedishNär det gäller fartyg som närmar sig slutet av sin livslängd håller vi dessutom med om att det måste genomföras strängare regler om avfallstransporter.
Furthermore, with regard to ships reaching the end of their lives, we agree that stricter regulation on the shipment of waste must be enforced.
SwedishIcke desto mindre har de en betydande potential för att bidra till den globala uppvärmningen, eftersom många av dem har lång livslängd i atmosfären (upp till femton år).
Nevertheless, their potential for global warming is considerable, because many of them have a long atmospheric lifetime (up to fifteen years).
SwedishEU kommer att kunna använda den erfarenhet som vunnits under avstängningen av kärnkraftverk som närmar sig slutet av sin ekonomiska livslängd.
The European Union will be able to use the experience gained during the shutdown processes with nuclear power plants that are approaching the end of their economic lives.