SV

make {genre commun}

volume_up
1. général
make (aussi: äkta man)
Kan kommissionen ange hur situationen ser ut för Pilar Juárez make och son?
Could it also give details of the situation for her husband and son?
Och du, Kriemhild...... tar du Siegfried till äkta make?
Do you, Kriemhild...... take Siegfried as your lawful wedded husband?
Och ni, Brunhild...... tar ni min kung till make och herre?
And do you, Brunhild...... accept my king as your rightful husband and lord?
make (aussi: maka, äkta hälft)
volume_up
partner {substantif} (spouse)
I de flesta fall är förövaren en make eller partner, eller en bekant.
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
Eller så uppfostrar man flickor som senare omedvetet väljer en tyrannisk make, och som sedan ofta faller offer för våld i hemmet.
Or girls growing up in circumstances like this later on unconsciously choose a tyrannical partner and often become the victim of domestic violence.
I dessa länder har din make inte automatisk uppehållsrätt, utan det avgör landets myndigheter från fall till fall.
In these countries, same-sex spouses'/partner's right to stay is not automatic and will be assessed by the national authorities on a case-by-case basis.
make
volume_up
spouse {substantif} (male)
Din make/maka, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och barnbarn behöver inte visum om de
Your non-EU spouse, (grand)parents or (grand)children do not need to get a visa from the country they are travelling to if:
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Och varför begränsa familjeåterförening till att gälla make / maka och, på vissa villkor, underåriga barn?
Moreover, why restrict family reunification purely to the legal spouse and dependent children under certain circumstances?
make (aussi: handbok, motstycke, riddare, kapp)
make
volume_up
hubby {substantif}
make
volume_up
match {substantif} (husband)
2. Ornithologie
make
volume_up
mate {substantif}
3. "kungligheter"
make (aussi: maka)
volume_up
consort {substantif} (royalty)
EN

make {substantif}

volume_up
Why are we using public money to support people to grow potatoes to make into starch that we cannot use in the EU?
Varför använder vi offentliga medel för stöd till odling av potatis för tillverkning av stärkelse som vi inte kan använda i EU?
It has been fully debated in recent days and the President of Parliament has made several eloquent statements in relation to it.
Kravet på ett avskaffande av användning, tillverkning, lagring och överföring av truppminor är rätt och riktigt.
The first amendment concerns the use of metatartaric acid at 50 mg/ l, which makes manufacture of grape juice possible.
Det första ändringsförslaget gäller användningen av metasyror upp till 50 mg / l, vilket möjliggör tillverkning av druvsaft.

Synonymes suédois de « make »

make

Synonymes anglais de « make »

make

Exemples d'usage pour « make » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMaka/make eller sambo med gemensamt barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans.
Spouses or couples with children can run sole trader businesses together.
SwedishMake trade fair, stop the dumping?.
There is a good reason for Oxfam campaigning under the slogan 'Make trade fair, stop the dumping'.
SwedishMake trade fair, stop the dumping?.
There is a good reason for Oxfam campaigning under the slogan 'Make trade fair, stop the dumping '.
SwedishThe best thing to do is to check the page's URL to make sure it's actually controlled by the party represented.
Check website addresses or URLs to confirm they're really owned by the party represented.
SwedishI England säger vi att " two wrongs do not make a right" .
SwedishI England säger vi att " two wrongs do not make a right ".
SwedishDet andra initiativet avsåg tryggheten för dem som hjälper sin make eller maka i verksamheten som egenföretagare.
The second initiative related to the social security of those who assist their self-employed spouses.
SwedishA female-friendly state can make a significant investment in the future?.
The next headline therefore says: 'A female-friendly state can make a significant investment in the future'.
SwedishA female-friendly state can make a significant investment in the future?.
The next headline therefore says: 'A female-friendly state can make a significant investment in the future '.
Swedishmake law not war?.
In a different context, too, the motto of my group in recent months has always been 'make law not war'.
SwedishMin erfarenhet är att det vanligen är en make eller maka, som arbetar på familjens gård eller i familjeföretaget utan lön.
I would like to commend my colleague, Mr Maš tálka, for his report on promoting health and safety in the workplace.
SwedishThe close distance between the universities make it easier to have close contacts between all actors involved in the cooperation.
The close distance between the universities make it easier to have close contacts between all actors involved in the cooperation.
SwedishDen här gången har landet åter diskuterats på nyheterna eftersom Aung San Suu Kyis make, som var allvarligt sjuk, inte fick komma till Burma.
It goes without saying that Aung San Suu Kyi herself could not go to England, because she would not then have been allowed to return.
SwedishWe have started observing Aurora around 9PMto make sure our equipment such as camera, tripod has set.
While customers are waiting for the cue, staffs have distributed some free candies and lollipops that [...]
Swedishäven barn till en make/maka eller partner omfattas, på villkor att maken/makan/partnern har den faktiska vårdnaden om och försörjningsplikt för barnet ;
the children of one of the spouses or partners are covered, on condition that the latter have actual custody and responsibility;
SwedishThe ambition is to make Luleå the Nordic Centre of Excellence for applied, internationally oriented research in resource and energy economics.
The ambition is to make Luleå the Nordic Centre of Excellence for applied, internationally oriented research in resource and energy economics.
Swedishäven barn till en make / maka eller partner omfattas, på villkor att maken / makan / partnern har den faktiska vårdnaden om och försörjningsplikt för barnet;
the children of one of the spouses or partners are covered, on condition that the latter have actual custody and responsibility;
SwedishDe visar att var femte kvinna skulle vara offer för våld från sin make eller partner: ett våld som oftast utövas under total tystnad och som många gånger slutar med att offret faktiskt dödas.
These acts of violence are often never exposed and sometimes even end in the murder of the victim.
SwedishOckså när det gäller detta har vi krävt att direktivet från 1986 om lika behandling av egenföretagare och deras medhjälpande maka eller make förbättras.
Here too, we called for an improvement of the 1986 directive on the equal treatment of self-employed persons and their assisting spouses.
Swedish The idea is to make physical "SMART objects" available to be reacted upon by individuals, and to mark those objects with an easily recognizable symbol.
 The idea is to make physical "SMART objects" available to be reacted upon by individuals, and to mark those objects with an easily recognizable symbol.