« någorlunda » traduction en anglais

SV

« någorlunda » en anglais

SV någorlunda
volume_up
{adjectif}

någorlunda (aussi: ganska)
Trots detta har vissa delar inom staten, som högsta domstolen, verkat någorlunda hängivna reformtanken.
That said, some elements within the body politic, such as the Chief Judiciary, do appear somewhat committed to the cause of reform.
Jag vill därför be er att fatta er någorlunda kort.
I should therefore request that you be somewhat brief, so that the Members of this House have some time to speak.
Jag måste något motvilligt säga att kommissionen kan gå med på detta, som det enda praktiska sättet att få förordningen antagen någorlunda snabbt.
The Commission can agree to this, I have to say somewhat reluctantly, as the only practical way to have the regulation adopted in good time.

Synonymes suédois de « någorlunda »

någorlunda

Exemples d'usage pour « någorlunda » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag skulle vilja besvara någorlunda det som min kollega just har sagt.
Madam President, I should like to respond to what my fellow Member has just said.
SwedishAlla dessa frågor hanteras i betänkandena på ett någorlunda balanserat sätt.
All of these issues are tackled in the reports in a reasonably balanced way.
SwedishSlutresultatet är emellertid att vi har en öppen och någorlunda balanserad lagstiftning.
That said, the end result that we have is an open and reasonably balanced one.
SwedishÖnsketänkande lägger hinder i vägen för en åtminstone någorlunda rimlig grad av realism.
A number of problems have been mentioned, but these are not the crucial ones.
SwedishVarför inte på ett någorlunda konsekvent sätt försöka försvara bägge dessa mål?
Why not try to defend both these objectives a little more coherently?
SwedishOm vi inte följer regelboken någorlunda blir situationen ohållbar.
Unless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.
SwedishGår det att få ett någorlunda tillfredsställande svar på denna frågan?
Is it possible to get a reasonably satisfactory answer to this question?
SwedishVi kan inte göra det innan vi når ett någorlunda samförstånd att gå vidare.
We cannot do it before we have reasonable consensus to go forward.
SwedishJag tackar rådets ordförande för hans svar, som var någorlunda positivt.
I thank the President-in-Office of the Council for his reply, which was quite constructive.
SwedishNär skall vi åstadkomma det om inte nu, när det råder någorlunda lugn vid våra yttre gränser?
Now - when there is comparative calm on our external borders - is the time to get on with it.
SwedishVi måste emellertid fatta beslut om dessa bestämmelser på någorlunda realistiska grunder.
However, it is essential that the rules should be reasonable.
SwedishNär det gäller mjölken har vi bemödat oss att få någorlunda grepp om kvoterna.
SwedishI Ukraina finns två nästan färdiga någorlunda moderna kärnkraftverk, Khmeinitsky 2 och Rovno 4.
Two new and reasonably up-to-date atomic power stations are nearly ready for use in the Ukraine.
SwedishDe tecken vi fått på Serbiens väg mot EU är någorlunda goda.
The auguries for Serbia's road towards Europe are reasonably good.
SwedishKanske är det ett bevis för att våra föredragande har träffat någorlunda rätt!
SwedishDetta mildrade finanskrisens nedgång och var viktigt för en någorlunda återhämtning.
This lessened the deepening of the financial crisis and was important for enabling any sort of recovery to occur.
SwedishGlädjande nog har det fallit någorlunda väl ut!
It is pleasing that this has been achieved with a fair degree of success.
SwedishJag känner någorlunda till och gillar den irländska regeringens kraftfulla ståndpunkt i fråga om Zimbabwe.
I am reasonably familiar with, and approve of, the Irish Government's strong position on Zimbabwe.
SwedishDet är ett pussel i det totala instrumentarium som vi behöver för att hävda oss någorlunda i denna sak.
It is another piece in the puzzle of instruments which we need if we are to be able to make any headway.
SwedishJag begär bara att vi sätter det i någorlunda perspektiv.