« notarie » traduction en anglais

SV

« notarie » en anglais

volume_up
notarie {gen. comm.}
EN

SV notarie
volume_up
{genre commun}

1. Droit

notarie
volume_up
clerk {substantif}
Vi skulle inte nöja oss med att kommissionen intog en roll som notarie, och därmed endast verkställer order som kommer från annat håll.
We cannot be content with a vision of the Commission as a clerk's office, making it a mere executor of orders from elsewhere.
Vi skulle inte nöja oss med att kommissionen intog en roll som notarie, och därmed endast verkställer order som kommer från annat håll.
We cannot be content with a vision of the Commission as a clerk' s office, making it a mere executor of orders from elsewhere.

Exemples d'usage pour « notarie » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEn officiell handling är en sak, ett privat dokument är en annan, även om det upprättats med hjälp av en notarie.
An authentic act is one thing, and a private document is another, even if it involves a notary public.
SwedishI stället är det helt enkelt privata handlingar som legaliseras av en notarie, även om det rör sig som samma typ av handling.
Instead there are simple private documents legalised by a notary public, although the nature of the document does not vary.
SwedishRelationen mellan en advokat eller notarie och dennes klient påverkar rättstillämpningen – en känslig fråga från demokratisynpunkt, vilket Klaus-Heiner Lehne också har påpekat.
The European Commission must not deal with these cases as if they were a question of a mere business relationship between client and service provider.
SwedishRelationen mellan en advokat eller notarie och dennes klient påverkar rättstillämpningen – en känslig fråga från demokratisynpunkt, vilket Klaus-Heiner Lehne också har påpekat.
The relationship between a solicitor or notary and their client affects the administration of justice, a sensitive issue in terms of democracy, as Mr Lehne has also pointed out.
SwedishDet är viktigt att klargöra att parlamentet inte får ses som en notarie som kallas in för att formellt godkänna redovisningen men som måste begränsa sig enbart till detta, vilket ofta sker.
It is important to make it clear that Parliament must not be regarded, as it often is, as a notary who is called in to formally approve the accounts but who has to confine himself to that alone.
SwedishDetta parlament får inte på några villkor - och mindre än någonsin just i detta sammanhang - betraktas som en notarie som tillkallas för att godkänna en valprocess eller kvaliteten hos en valprocess.
Under no circumstances - especially not in this specific case - can Parliament be regarded as a mere notary, called upon to ratify an electoral process or the quality of an electoral process.