« notering » traduction en anglais

SV

« notering » en anglais

volume_up
notering {gen. comm.}

SV notering
volume_up
{genre commun}

notering (aussi: ton, märke, stämning, beaktande)
volume_up
note {substantif}
Ni kan alla se en notering om detta i omröstningslistan.
You all have a note to that effect in the voting list.
I have taken a positive note of that request.
   – Jag har gjort en positiv notering om denna begäran.
   I have taken a positive note of that request.
notering (aussi: inlägg, intrång, inträde, anteckning)
volume_up
entry {substantif}
notering (aussi: anbud, offert, citat, prisuppgift)
volume_up
quotation {substantif}
Omvandlar en notering, som har angivits som ett bråk, till ett decimaltal.
Converts a quotation that has been given as a decimal fraction into a decimal number.
Omvandlar en notering, som har angivits som ett decimaltal, till ett tal uttryckt som ett bråk.
Converts a quotation that has been given as a decimal number into a mixed decimal fraction.

Synonymes suédois de « notering »

notering
Swedish

Exemples d'usage pour « notering » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag anser inte detta vara en korrekt notering.
SwedishJag tycker att det är mycket tråkigt att det delats ut till allmänheten med en felaktig notering av vem det är som förslagsställare.
It is a question, then, of Amendments Nos 36 and 37, of which I am not the joint mover of the motion.
SwedishJag föreslår ett system där man inför en notering i användarnas pass så att de slipper dessa ständiga förödmjukelser.
I propose a system for endorsing users' passports so that they are not subject to this humiliation on a regular basis.
SwedishDenna information skulle emellertid bara innehålla en notering beträffande ämnen som är farliga för hälsan men inte för miljön.
However, this information would concern only substances hazardous to health, and not those hazardous to the environment.
SwedishJag tycker att det är mycket tråkigt att det delats ut till allmänheten med en felaktig notering av vem det är som förslagsställare.
I feel very put out that these have been made publicly available with wrong information about who the movers of the motion are.
SwedishJag gör givetvis en notering om er oro och de åtgärder som ni har begärt, och jag kommer naturligtvis att vidarebefordra dem så som ni formulerat dem.
Mr Marset Campos, I can only say that I am not expressing –  and I do not intend to express my personal opinion here.
SwedishEn viktig positiv notering är dock särskilt rekommendationen att artikel 299 i EG-fördraget angående enskilda gemenskapens yttersta randområden skall konsolideras.
However, one important positive point in this report is the recommendation that Article 299 of the EC Treaty, which relates to the outermost regions, should be consolidated.
SwedishEn särskild notering bör göras om att tilläggspensioner INTE är statliga sociala trygghetsutbetalningar, och att de därmed inte hamnar inom tillämpningsområdet för förordning nr.
It should be specifically noted that supplementary pensions are NOT State-provided social security payments, and cannot therefore come within the scope of Regulation 1408/ 71.