« offensiv » traduction en anglais

SV

« offensiv » en anglais

volume_up
offensiv {gen. comm.}

SV offensiv
volume_up
{genre commun}

offensiv
volume_up
offensive {substantif}
Den georgiske presidenten Michail Saakasjvili beordrade en militär offensiv.
Georgian President Saakashvili ordered a military offensive.
Dessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Det enda som denna offensiv skulle kunna leda till är dessutom att konflikten förvärras.
Moreover, the only thing that this offensive will achieve is to intensify the conflict.
offensiv (aussi: kampanj, attack, slag, driv)
volume_up
drive {substantif}
Jag vädjar till parlamentsledamöterna att stödja kommissionen i denna offensiv för att försöka få till stånd en harmonisering av påföljdsordningen.
I would like to appeal to Members of Parliament to support the Commission in this drive in order to try to bring about a measure of harmonisation of the sanctions regime.
offensiv (aussi: kontakter, stöt, puff, knuff)
volume_up
push {substantif}

Synonymes suédois de « offensiv »

offensiv

Exemples d'usage pour « offensiv » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEfter sex månaders offensiv lever 40 procent av invånarna i fattigdom.
Concern about the population of Aceh should be growing for several reasons.
SwedishDet är nu det finns skäl att tillämpa en långt mer offensiv användning av denna princip.
It is precisely now that there is reason for using this principle far more aggressively.
SwedishSärskilt de stora amerikanska företagen för en offensiv och hetsig politik.
The large American enterprises, in particular, are pursuing a relentless strategy of attack.
SwedishVi måste inta en offensiv hållning. Allt detta går nämligen att förhindra.
We must adopt a pro-active attitude, for all this can be prevented.
SwedishEn offensiv strategi måste innehålla en förändring av våra energisystem.
An aggressive strategy must include a change to our energy systems.
SwedishJag hoppas att vi nu har fått med oss alla på en mer offensiv satsning.
I hope that we are now all agreed on more aggressive investment.
SwedishDet är en offensiv hållning som jag önskar skall bibehållas.
It is an aggressive approach I should like to see maintained.
SwedishDärför behöver vi en global offensiv mot svält i världen.
We therefore need a global offence against hunger in the world.
SwedishVinsektorn måste också själv bli mycket mer offensiv.
The wine sector itself also needs to be much more aggressive.
Swedish- Stödet till tobaksodling bör avvecklas, då det går stick i stäv med en offensiv hälsopolitik.
- Aid for tobacco cultivation should be phased out, since it runs directly counter to a proactive health policy.
Swedish- Stödet till tobaksodling bör avvecklas, då det går stick i stäv med en offensiv hälsopolitik.
The appropriation for Asia, where most poor people live, has increased by EUR 37 million over the previous year.
SwedishValutasamarbetet bör ta andra former, förenliga med en offensiv politik mot kris och arbetslöshet.
Currency union ought to take other forms, compatible with an aggressive policy against social unrest and unemployment.
SwedishDet förespråkar en offensiv, expansiv politik.
SwedishDenna offensiv har tveklöst noterats i Minsk och i andra länder som Ryssland anser tillhör dess inflytelsesfär.
It will most definitely have been noticed in Minsk and in other countries that Russia considers as its sphere of influence.
SwedishDet kommer att öppna upp för en mer offensiv roll för unionen inom ramen för Förenta nationerna, IMF och Världsbanken.
It will open the door for a more proactive part for the Union inside the United Nations, the IMF and the World Bank.
SwedishWhitaker med offensiv formation.
SwedishTänker kommissionen bedriva en offensiv politik för att informera elever inom EU om demokratins principer och värden?
—Does it intend to implement, on a European level, a vigorous information policy for students about the principles and values of democracy?
SwedishVi måste stödja en offensiv omstrukturering och pröva möjligheten att skapa medel för detta under andra budgetrubriker än kategori 4.
We must support proactive restructuring and test the possibility of creating funds for this under budget headings other than category 4.
Swedish, utökat sin offensiv mot det tjetjenska folket.
Since September 11 2001, in the name of the fight against 'terrorism ', the Russian Government has stepped up its attack on the Chechen people.
SwedishKommissionens årliga politiska strategi pekar ut rätt områden, men nu gäller det att vara offensiv och genomföra dem.
The Commission's annual political strategy pinpoints the right areas, but it is now a question of being proactive and implementing changes in these areas.