« opålitlig » traduction en anglais

SV

« opålitlig » en anglais

SV

opålitlig {adjectif}

volume_up
How unreliable statistics are.
Det hjälper emellertid inte mycket om våra nuvarande uppgifter om utgifterna baseras på felaktig eller opålitlig information.
It does not help much, though, if our current data on expenditure is based on mistaken or unreliable data.
De har i vissa fall visat att redogörelser från ögonvittnen har varit fullständigt opålitliga.
They have on occasion shown eye-witness accounts to be totally unreliable.
opålitlig (aussi: förslagen)
opålitlig (aussi: farlig, osäker)

Synonymes suédois de « opålitlig »

opålitlig

Exemples d'usage pour « opålitlig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMen EU: s politik på Balkan är i dag ryckig, opålitlig och schizofren.
However, the EU's present policy in the Balkans is fragmentary, inconsistent and schizophrenic in nature.
SwedishMen EU:s politik på Balkan är i dag ryckig, opålitlig och schizofren.
However, the EU' s present policy in the Balkans is fragmentary, inconsistent and schizophrenic in nature.
Swedishen opålitlig utfärdare av säkerhetscertifikat åberopas.
has a Security Certificate Issuer that is marked as Untrusted.
SwedishFör närvarande är Turkiet en opålitlig partner.
SwedishDet finns ytterligare indikationer som säger oss att Iran är en opålitlig partner, och vi borde agera i enlighet med detta.
There are further indications telling us that Iran is an untrustworthy partner and we should act accordingly.
SwedishTill att börja med trodde han mig inte på mitt ord, så i hans ögon är jag en opålitlig person, vilket jag är mycket stolt över.
First of all, he did not trust my words, so I am not a trustworthy person for him and I am very proud of that.
SwedishFrågan om förtroende är också viktig, och Tony Blair har vid alltför många tillfällen visat sig vara fullständigt opålitlig.
The issue of trust is also important and on too many occasions, Mr Blair has shown himself to be completely untrustworthy.
SwedishOm ni vill ha exempel på arter som håller på att försvinna finns det en mängd opålitlig statistik att få tag på.
If you want examples of species which are disappearing, there are a lot of dodgy statistics out there - take polar bears as an example.
SwedishEtt reserverat område, en skyldighet att erbjuda samhällsomfattande tjänster, som omintetgörs av opålitlig remailing, ja rent av urholkas, kan vi inte tillstyrka.
A reserved sector, a universal service obligation, which is attacked, even undermined, by unauthorised redirection can never meet with our approval.