« opponent » traduction en anglais

SV

« opponent » en anglais

volume_up
opponent {gen. comm.}
EN

« opponent » en suédois

volume_up
opponent {substantif}
SV

opponent {genre commun}

volume_up
Opponent var Dr Fredrik Engström, teknisk chef på Vattenfall Hydro.
The opponent was Dr. Fredrik Engström, engineering manager at Vattenfall Hydro.
Opponent: Professor G. Q. Zhang, Technical University of Delft, Holland.
Opponent: Professor Professor G. Q. Zhang, Technical University of Delft, the Netherlands.
Opponent är Prof Val Zwiller, Delft University of Technology.
Opponent is Prof Val Zwiller, Delft University of Technology.
opponent
EN

opponent {substantif}

volume_up
1. général
opponent (aussi: adversary, antagonist)
Their opponent tonight is none other than the world famous champion from nowhere.
Deras motståndare i kväll är ingen mindre än världsmästaren från ingenstans.
I am of course a fierce opponent of the extreme right here in Parliament.
Ni förstår, jag är en ivrig motståndare till extremhögern här i parlamentet.
Jag tror att Hollywood inte önskar något annat än att få en värdig motståndare.
opponent (aussi: objector)
The opponent was Dr. Fredrik Engström, engineering manager at Vattenfall Hydro.
Opponent var Dr Fredrik Engström, teknisk chef på Vattenfall Hydro.
Opponent: Professor Professor G. Q. Zhang, Technical University of Delft, the Netherlands.
Opponent: Professor G. Q. Zhang, Technical University of Delft, Holland.
Opponent is Prof Val Zwiller, Delft University of Technology.
Opponent är Prof Val Zwiller, Delft University of Technology.
opponent (aussi: censor, critic)
(DE) Mr President, I was a sharp and clear critic and opponent of the Iraq war and I still am.
Jag var en sträng och tydlig kritiker av och motståndare till Irak-kriget och det är jag fortfarande.
The purpose of some opponents ' endeavours to block the MAI could precisely be to put obstacles in the way of international investment.
Själva syftet med att förhindra ett MAI från en del håll är för många kritiker i industriländerna kanske just att hindra internationella investeringar.
The purpose of some opponents' endeavours to block the MAI could precisely be to put obstacles in the way of international investment.
Själva syftet med att förhindra ett MAI från en del håll är för många kritiker i industriländerna kanske just att hindra internationella investeringar.
opponent
2. Affaires
It will be used by our opponents to divide the European Union in these crucial talks.
Den skulle användas av våra motparter för att splittra Europeiska unionen under dessa avgörande samtal.
We have to deal here with opponents - perhaps I should say partners at international level rather than opponents - who are very very strong in this sector, especially the United States.
Vi har här att göra med motparter - jag vill nog inte kalla det motparter utan hellre partner på internationell nivå - som är mycket starka inom denna sektor, i synnerhet Förenta staterna.

Synonymes anglais de « opponent »

opponent

Exemples d'usage pour « opponent » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishOpponent var Dr. Thanasis D. Papathanassiou, University of Thessaly, Greece.
Faculty examiner was Dr. Thanasis D. Papathanassiou, University of Thessaly, Greece.
Swedishtillägg kompetenskrav opponent vid disputation avsnitt 13.3 (Re dnr 1510-12)
Additional requirements faculty examiner section 13.3 (Vice-chancellor ref no1510-12)
SwedishEn preliminär version av avhandlingen försvaras vid ett 60%-seminarium, med en extern opponent.
A preliminary version of the thesis is defended at a 60% seminar with an external examiner.
SwedishDärvid ska en extern opponent medverka som antingen hämtats från ett annat lärosäte eller en annan institution.
On this occasion, an external examiner from another higher education institute or another department should take part.
SwedishMan ser resultatet av det: bland de nomineringar som gjorts letar man förgäves efter den minsta opponent, även av mindre betydelse, mot Bryssels linje.
The result is plain to see: among the appointments that have just been made it would be hard to find any opposition, however slight, to the line pursued by Brussels.