« opponera » traduction en anglais

SV

« opponera » en anglais

Intoleransen mot kritik är total, och vi får inte opponera oss eller uttrycka våra åsikter.
There is total intolerance of criticism and we are not allowed to object or express our views.
Om det bara var festen som var förhastad hade det varit ganska vresigt av mig att opponera mig, men vi ser fram emot konstitutionen på andra sätt som är viktigare.
If it were only the party that was premature, it would be rather curmudgeonly of me to object, but we are anticipating the Constitution in other more important ways.
Att EU däremot väljer att lägga resurser på att informera om sin verksamhet i samband med ett europaparlamentsval har jag däremot svårt att opponera mig mot.
I would have difficulty, however, objecting to the EU choosing to invest resources in providing information about its activities in the run-up to a European Parliament election.

Synonymes suédois de « opponera »

opponera
Swedish

Exemples d'usage pour « opponera » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
SwedishIngen kan opponera sig mot det du säger.
Mr President, Commissioner, no one could disagree with what you have said.
SwedishEU måste opponera sig mot sanktioner som nästan är att jämföra med folkmord.
The EU must speak out against sanctions which amount to virtual genocide.
SwedishJag skulle ändå vilja opponera mig mot två allmänna observationer som ibland har gjorts.
I should like to refute two general remarks that have been repeatedly made.
SwedishEndast de europeiska advokaterna har reagerat spontant genom att opponera sig mot reformen.
Only the European bars reacted spontaneously, by expressing their opposition to reform.
SwedishDet kanske skulle ge dem litet ryggrad, så att de vågade opponera sig mot Blair.
That might give them some backbone to stand up to Mr Blair.
SwedishPå den punkten vill jag verkligen kraftigt opponera mig mot det ni sagt.
On that I really do want to contradict you in the strongest terms.
SwedishMan måste opponera sig mot de indonesiska myndigheternas handlingar.
What the Indonesian authorities are doing there has to be challenged.
SwedishSpanien, Portugal, Irland, Grekland och några andra riskerar att opponera sig mot en sådan möjlighet.
It is likely that Spain, Portugal, Ireland and Greece would oppose such a course of action.
SwedishDet finns även praktiska skäl till att opponera sig emot detta, och jag instämmer helt med António Vitorino.
There are practical reasons for opposing it as well, and I fully agree with Mr Vitorino.
SwedishIntoleransen mot kritik är total, och vi får inte opponera oss eller uttrycka våra åsikter.
Despite our constitutional provisions, there is only one obligatory ideology that prevails in Belarus now.
SwedishNär barbariets spöke dyker upp igen skall vi veta följande: "Att inte opponera sig är att kapitulera".
Because, when the spectre of barbarism resurfaces, failure to oppose is tantamount to capitulation.
SwedishNär barbariets spöke dyker upp igen skall vi veta följande: " Att inte opponera sig är att kapitulera ".
Because, when the spectre of barbarism resurfaces, failure to oppose is tantamount to capitulation.
SwedishOppositionen har rätt att opponera sig, men den har inte rätt att utnyttja EU i det syftet.
The opposition has the right to oppose, but it does not have the right to abuse the European Union for that purpose.
SwedishDet sägs att vi bara kan lyckas genom att opponera oss.
We therefore believe that this motion is inappropriate.
SwedishDet sägs att vi bara kan lyckas genom att opponera oss.
It is said that we can only make our mark by opposing.
SwedishJag måste opponera mig mot Barros Moura.
SwedishMin grupp kommer att opponera mot ändringsförslag 2 till 5.
SwedishJag vill opponera mig mot den kollega som uttalade sig negativt om tidspressen under förhandlingarna.
I would definitely contradict the speaker who protested because the negotiations were being put under such time pressure.
SwedishSamtidigt vill jag ändå be er ge mig ordet, så att jag kan opponera mig mot detta återförvisande utan debatt.
At the same time, though, I would ask you to give me the floor, so that I may oppose this referral without debate.