« opponera sig » traduction en anglais

SV

« opponera sig » en anglais

SV

opponera sig {verbe}

volume_up
Det kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
Spanien, Portugal, Irland, Grekland och några andra riskerar att opponera sig mot en sådan möjlighet.
It is likely that Spain, Portugal, Ireland and Greece would oppose such a course of action.
I call on us all to oppose it.

Traductions similaires pour « opponera sig » en anglais

opponera verbe
English
sig pronom

Exemples d'usage pour « opponera sig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishIngen kan opponera sig mot det du säger.
Mr President, Commissioner, no one could disagree with what you have said.
SwedishEU måste opponera sig mot sanktioner som nästan är att jämföra med folkmord.
The EU must speak out against sanctions which amount to virtual genocide.
SwedishEndast de europeiska advokaterna har reagerat spontant genom att opponera sig mot reformen.
Only the European bars reacted spontaneously, by expressing their opposition to reform.
SwedishDet kanske skulle ge dem litet ryggrad, så att de vågade opponera sig mot Blair.
That might give them some backbone to stand up to Mr Blair.
SwedishMan måste opponera sig mot de indonesiska myndigheternas handlingar.
What the Indonesian authorities are doing there has to be challenged.
SwedishDet finns även praktiska skäl till att opponera sig emot detta, och jag instämmer helt med António Vitorino.
There are practical reasons for opposing it as well, and I fully agree with Mr Vitorino.
SwedishI stället borde de opponera sig mot att nationella parlament får avstå från mycket mer makt än vad Europaparlamentet vinner.
Instead, they should be opposing the fact that national parliaments are ceding much more power than the European Parliament is gaining.
SwedishParlamentet röstar och beslutar efter det att alla hunnit läsa tolkningen och bestämt om de vill opponera sig eller inte.
Parliament will vote and take its decision after everyone has had time to read the interpretation and decided whether or not to contest it.
SwedishVem skulle kunna opponera sig mot behovet av en europeisk kampanj för nolltolerans av våld mot kvinnor?
Mr President, Mr Commissioner, who could dispute the benefits of a European campaign for zero tolerance of violence against women?
SwedishAtt opponera sig mot diskriminering är ett grundläggande mänskligt värde, detta är vi ense om.
Mr President, ladies and gentlemen, opposing discrimination is a fundamental human value; in this regard there is no difference of opinion among us.
SwedishEuropeiska unionen måste lägga mer tonvikt på frigivningen av politiska fångar, rätten att opponera sig och en demokratisering av regeringen.
The European Union must place more emphasis on the release of political prisoners, the right to opposition and the government’s democratisation.
SwedishVi tror att detta är en dramatisk konsekvens av de klimatförändringar som det sociala och ekonomiska samhället måste opponera sig emot.
We feel that this is a dramatic consequence of the climate change taking place and that the social and economic system must provide some sort of response to this.
SwedishOch det kan man väl knappast opponera sig mot.
A number of speakers have rightly pointed out that there are cheaper ways of making CO2 avoidable, and there can hardly be any dispute about that.
SwedishFör närvarande sitter 15 personer i fängelse, som har gripits för att de har försökt opponera sig mot den ungerska regeringens korrumperade verksamhet.
There are currently 15 persons in jail under preliminary arrest for having tried to take a stand against the corrupt dealings of the Hungarian Government.
SwedishMen det är också nödvändigt att opponera sig mot att man i efterhand spelar kort på europeisk nivå och ställer in sig hos en vilseförd tysk DM-nationalism.
But we must counter all attempts to say what a wrong-headed German Deutsche Mark-nationalism wants to hear by playing an eleventh hour European poker game.
SwedishBedömningen av de politiska kriterierna för att uppfylla förutsättningarna för medlemskap är - det kommer man förhoppningsvis inte att opponera sig mot - utan tvekan positiv, utan inskränkning.
The assessment of the political criteria for meeting accession requirements is - I hope all will agree - without question unreservedly positive.
SwedishAv samma anledning borde de opponera sig mot att Gabon exporterar sin olja och sina gruvprodukter till länder som t.ex.
By the same token, they should be against Gabon exporting its oil and its minerals to places such as the Netherlands, the United States, China or France, for example.
SwedishSom så ofta förr höjs ett antal röster för att opponera sig mot att de här normerna skall gå så långt som möjligt, och det i sysselsättningens och konkurrenskraftens namn.
As all too often is the case, a certain number of voices were raised in the name of defending employment and competitiveness against standards going as far as possible.
SwedishVidare vill vi ha tydliga arbetsbeskrivningar för varje europatjänsteman så att en tjänsteman har dessa samvetsskäl och lättare kan opponera sig mot uppdrag som är oetiska eller olagliga.
We would also like a clear job description for each European official so that an official with conscientious objections can more easily object to tasks which are unethical or unlawful.