« påpekade att » traduction en anglais

SV

« påpekade att » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « påpekade att » employé en contexte.

Traductions similaires pour « påpekade att » en anglais

påpeka verbe
att conjonction
att particule
English
ätt substantif

Exemples d'usage pour « påpekade att » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSun Zi påpekade att kriget först och främst ska vinnas i motståndarens medvetande.
Sun Tzu remarked that the first place to win a war is in the mind of the enemy.
SwedishRead påpekade att medlemsländerna är mycket känsliga när det gäller denna fråga.
Ms Read pointed out that the Member States are very sensitive to this issue.
SwedishNi påpekade flera gånger att det handlar om konsekvens, vilket är dagens honnörsord.
You repeatedly said that it is about coherence, which is the order of the day.
SwedishHerr talman, ni hade helt rätt när ni påpekade att detta bara rör vissa språk.
Mr President, you were quite right to point out that it only affects some languages.
SwedishJag påpekade emellertid att vi bara är i början av detta ansvarsfrihetsförfarande.
However, I pointed out that we are only at the beginning of this discharge procedure.
SwedishSchroedter och Markov påpekade att det fortfarande finns skillnader som är oacceptabla.
Mrs Schroedter or Mr Markov have noted disparities that are still unacceptable.
SwedishNi påpekade att jag kanske hade fel om när kommissionen kommer att bli klar.
You pointed out that I might have been wrong about when the Commission will be ready.
SwedishKommissionsledamoten påpekade även att medlemsstaterna har rätt att välja energimix.
Commissioner Oettinger also pointed out that the energy mix is a national competence.
SwedishHan blev nervös när jag påpekade att en man hade dödats av Guardia Civil.
He was nervous when I mentioned that one man was killed by the Guardia Civil.
SwedishJag måste dock säga, ni påpekade det, att vi har utarbetat det gemensamt.
Of course I must say that you have pointed out that we have worked it out together.
SwedishEn ledamot påpekade tidigare att miljontals arbetstagare är anställda inom denna sektor.
A Member pointed out earlier that millions of workers were employed in this sector.
SwedishHon påpekade att det kommer att bli svårare för kvinnor när det är fred.
She pointed out that it will be more difficult for women when there is peace.
SwedishSom kommissionsledamoten påpekade är det viktigt att komma ihåg vad som redan har uppnåtts.
As the Commissioner said, it is worth remembering what has already been achieved.
SwedishMcCartin påpekade helt riktigt att Helmer inte visste något om historia.
Mr McCartin pointed out quite rightly that Mr Helmer had no understanding of history.
SwedishDet är förvisso så, som någon påpekade, att pengar utgör grundstommen för denna ansträngning.
Certainly, as someone pointed out, money provides the backbone for this effort.
SwedishDärför är det som jag tidigare påpekade så viktigt att vi behåller vårt fokus i denna fråga.
It is therefore important to remain focused on this issue, as I said earlier.
SwedishTvå århundraden senare påpekade romarna att ”människan är människans varg”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
SwedishDet finns icke-officiella versioner och jag tackar Gay Mitchell för att han påpekade detta.
There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.
SwedishG-7 talar åter, som kollegan Wurtz just påpekade, om att stimulera en effektiv efterfrågan.
As Mr Wurtz has just said, the G7 have been talking again about boosting real demand.
SwedishJag vill tacka det franska ordförandeskapet som påpekade att det här är en regleringskris.
I should like to thank the Presidency very much for saying this is a regulatory crisis.

Autres mots

Swedish
  • påpekade att