« påpekats » traduction en anglais

SV

« påpekats » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « påpekats » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « påpekats » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet har dock även påpekats att andra oliktänkande fortfarande sitter fängslade.
It has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
SwedishHan uppnår inte sina mål på detta sätt och detta har påpekats mycket tydligt.
He will not achieve his objectives in that way. This has been said quite clearly.
SwedishMen detta kräver ett socialt samförstånd, vilket redan har påpekats i denna debatt.
However, as has been said here in this debate, this area requires social consensus.
SwedishOm det inte uppnås, kommer vi som redan påpekats att rösta emot betänkandet.
If this is not achieved, as already stated, we will vote against the report.
SwedishSom tidigare har påpekats visar det på bristande respekt för parlamentet.
As has been stated in the past, it demonstrates a lack of respect for Parliament.
SwedishBudgeten 2003 är, som redan påpekats, den sista för ett EU med 15 medlemsstater.
As I have already emphasised, the 2003 Budget is the last for an EU of 15 Member States.
SwedishVi måste använda skatteinstrumenten, vilket ofta har påpekats från parlamentets sida.
We must use tax instruments, which have often been emphasised by Parliament.
SwedishSåsom påpekats är det egentligen de institutionella frågorna som är svåra.
As has been mentioned, it is actually the institutional issues which are difficult.
SwedishDet har korrekt påpekats att minor drabbar de fattigaste regionerna hårdast.
It has been said, and rightly, that mines hit the poorest regions hardest.
SwedishDet har påpekats tidigare: Läget för flyktingarna är fortfarande bekymmersamt.
As has already been mentioned, the refugees ' plight remains precarious.
SwedishDet har påpekats tidigare: Läget för flyktingarna är fortfarande bekymmersamt.
As has already been mentioned, the refugees' plight remains precarious.
SwedishFrågan handlar snarare om den politiska lösningen, vilket har påpekats.
The question is rather about the political solution, as has been pointed out.
SwedishDet har redan påpekats att det nu är 2010 och att vi fortfarande inte har uppnått detta.
It has already been said that it is now 2010 and we still do not have this in place.
SwedishUpprepade gånger har det påpekats att fiskmjöl inte innebär någon risk för TSE.
It is repeatedly pointed out that there is no TSE risk from fishmeal.
SwedishDessutom är inte heller resultatet, vilket har påpekats här, helt tillfredsställande.
And what we have achieved, as has already been said, is not at all satisfactory either.
SwedishSom redan har påpekats så talar vi om 11 % av den totala bruttonationalprodukten.
As recalled, we are talking about 11 % of the gross domestic product.
SwedishSom redan påpekats har Kinas ambassadör reagerat på den kritik som framförts.
As has been pointed out, the Chinese ambassador has responded to the criticism expressed.
SwedishBehovet av en ny internationell konferens om Mellanöstern har påpekats av många.
The need for a new international conference on the Middle East has been put forward by many.
SwedishDärför måste det här direktivet, som redan påpekats, vara tillämpligt och flexibelt.
This directive must therefore be applicable and flexible, as has already been pointed out.
SwedishSåsom redan påpekats grundar sig detta direktiv på systemet med gröna-kort-byråer.
As already stated, this directive is based on the green card system.

Autres mots

Swedish
  • påpekats