« påståenden » traduction en anglais

SV

« påståenden » en anglais

EN

SV påståenden
volume_up
{pluriel}

påståenden
Det finns inte en enda undersökning som stöder kommissionens egendomliga påståenden.
There is not a single quantitative study to support its curious claims.
Tyvärr antogs överdrivna deklarationer och påståenden i utskottet.
Unfortunately, exaggerated declarations and claims were passed in committee.
Det första gäller hur vilseledande påståenden om fiskeprodukter hanteras.
the first concerns the way in which misleading claims for fish products are dealt with.

Exemples d'usage pour « påståenden » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag tycker inte att sådana påståenden bör finnas i en text från Europaparlamentet.
I do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
SwedishVi vill också veta exakt vilket svar kommissionen har gett på dessa påståenden.
We also want to know exactly what the Commission's response to those allegations is.
SwedishLåt oss klargöra exakt vad dessa två påståenden innebär för Storbritanniens del.
Let us be clear exactly what these two statements mean as far as Britain is concerned.
SwedishDärför anser jag att det är oerhört obetänksamt att göra påståenden i denna fråga.
For this reason, it seems extremely reckless to me to make statements on this subject.
SwedishDet är bra om några av dessa påståenden nyanseras genom ändringsförslag.
Some affirmations therefore need to be put into perspective by means of amendments.
SwedishDen ryska sidan förnekade bestämt de påståenden som förekommit i medierna.
The Russian side firmly denied the allegations which had been published in the media.
SwedishDessa påståenden måste fastställas, och EU måste beslutsamt kräva att så sker.
These allegations must be determined, and Europe must show determination that they should.
SwedishMed tanke på att dessa påståenden har kommit från en läkare är detta mycket allvarligt.
Given that these allegations have come from a doctor, this is very serious.
SwedishDet är ett resultat av de ogrundade påståenden som har gjorts av De Rossa och andra.
That is a result of the unfounded allegations that are being made by Mr De Rossa and others.
SwedishInte heller kan en sådan behandling rättfärdigas genom ogrundade påståenden om en konspiration.
Nor can such treatment be justified by unsubstantiated allegations of conspiracy.
SwedishDet är ett resultat av de ogrundade påståenden som har gjorts av De Rossa och andra.
That is a result of the unfounded allegations that are being made by Mr De Rossa and others.
SwedishDet får vara nog med tomma ord, nog med påståenden, nog med analyser och nog med litteratur...
Enough of words, enough of statements, enough of analysis, enough of literature...
SwedishDet har gått 150 år sedan dess, och sådana idiotiska påståenden har inte längre någon mening.
Ideology does not allow people any freedom and leads to all kinds of slavery.
SwedishVissa påståenden i betänkandet skulle, enligt vår mening, kunna vara exaktare.
Some statements in the report could, in our view, be more precise.
SwedishDet rör sig i hög grad på att svara på påståenden som dyker i medierna i Förenande kungariket.
It is based very much around responding to statements that come up in the UK media.
SwedishInnan jag slutar måste jag dock svara på vissa påståenden som har gjorts i denna kammare.
However, I cannot close without responding to a number of statements made in this House.
SwedishJag skulle vilja ge ett exempel där verkligheten motsäger de påståenden som framförts.
I would like to give you an example where the reality contradicts the assertions being made.
SwedishJag anser att Favabetänkandet innehåller många påståenden och anklagelser men få bevis.
I believe that the Fava report is heavy on allegations and accusations, but light on proof.
SwedishÄndå har sådana påståenden spridits och fått personer som invänder att framstå som oresonliga.
And yet that has been put about, making people who object to this seem unreasonable.
SwedishIvo Belets och Kathleen Van Brempts påståenden passar inte in i tidslinjen.
The assertion made by both Mr Belet and Mrs Van Brempt thus does not fit in with the timeline.