« påstås att » traduction en anglais

SV

« påstås att » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « påstås att » employé en contexte.

Traductions similaires pour « påstås att » en anglais

påstås verbe
English
pasta substantif
English
att conjonction
att particule
English
ätt substantif

Exemples d'usage pour « påstås att » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMen dessa myndigheter är vare sig oberoende, som det påstås, eller fria att agera.
But these authorities are neither independent, as it is claimed, nor free to act.
SwedishDet påstås att misshandeln ofta är värre om de tillhör en religiös minoritet.
The mistreatment is allegedly often worse if they belong to a religious minority.
SwedishDet påstås att Internationella atomenergiorganet (IAEA) i sig är tillräckligt.
It is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.
Swedish25 personer påstås ha omkommit efter att blivit torterade medan de var fängslade.
25 people are alleged to have died after being tortured while in detention.
SwedishDet påstås att de franska elittrupperna oavsiktligt gick över gränsen och in i Sudan.
It is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
SwedishDetta påstås vara ett sätt att stimulera ekonomin mot bakgrund av finanskrisen.
In the light of the financial crisis, this is said to be a way of stimulating the economy.
SwedishI en rapport från Världsbanken påstås att detta belopp kan absorberas.
According to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
SwedishDet påstås - måhända helt riktigt - att detta är ett brott mot Europaparlamentets regler.
It is claimed - perhaps justly - that this may be a breach of European Parliament Rules.
SwedishDet påstås faktiskt att vaccinet skyddar mot cancer i 96-100 procent av fallen.
After all, it is claimed that the vaccine affords protection from this cancer in 96-100% of cases.
SwedishDet påstås att man har gjort sig av med 35 miljoner flickor på detta sätt.
It is said that 35 million girls have been disposed of in this way.
SwedishNär det påstås att kunden skall få bättre och billigare service är detta uppenbart oriktigt.
Saying that the client will receive a better service at a lower cost is patently inaccurate.
SwedishIsbjörnar, som påstås vara på väg att utrotas, har aldrig varit så fruktsamma som de är i dag.
White bears, which are said to be disappearing, have never been as prolific as they are today.
Swedish(Applåder) Det påstås att här patenteras upptäckter.
(Applause) It is asserted that discoveries would be patented under the Directive.
SwedishJag har hört det påstås att denna åtgärd bygger på solidaritet.
Mr President, ladies and gentlemen, I have heard it suggested that this measure relies on solidarity.
SwedishDet påstås att i framtiden kommer terapier att patenteras.
It is asserted that treatments will be patented in the future.
SwedishDet påstås att delar av människokroppen skulle patenteras.
It is asserted that parts of the human body would be patented.
SwedishNu påstås det att det är spekulanterna som bär skulden.
Now it is being asserted that the blame lies with speculators.
SwedishI det sammanhanget påstås OSSE lägga näsan i blöt, och det påstås att dess mandat helst inte borde förlängas.
In that context the OSCE is regarded as a busybody whose mandate should rather not be renewed.
SwedishDet påstås ofta att det är svårt, rentav omöjligt, att finna kompetenta kvinnor till sakkunniga organ.
A common complaint is that it is hard, not to say impossible, to find qualified women for expert bodies.
SwedishI förslaget påstås att det inte kommer att uppstå någon kunskapsflykt utan snarare kunskapsåterkomst - cirkulering.
The proposal states that no brain drain will occur, but rather a brain return - circulation.

Autres mots

Swedish
  • påstås att