« rinnande » traduction en anglais

SV

« rinnande » en anglais

EN
EN

SV rinnande
volume_up
{neutre}

rinnande (aussi: flod, svall, flöde, stigande)
volume_up
flow {substantif}
Det är ett dräneringsmönster som bara kan bildas av rinnande vätska.
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.

Synonymes suédois de « rinnande »

rinnande
Swedish

Exemples d'usage pour « rinnande » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMen dessa arbetsprocesser måste gå som ett rinnande vatten.
However, these work processes must fit together seamlessly.
SwedishTibet behöver el, rinnande vatten och sjukhus.
SwedishJag var i Lagos nyligen, den största staden i Afrika, där knappt 1 procent av invånarna har tillgång till rinnande vatten.
Recently I was in Lagos, the largest city in Africa, where barely 1% of the people have access to running water.
SwedishI många områden saknas grundläggande inrättningar som utmärker ett civiliserat samhälle, såsom rinnande vatten och avloppssystem.
In many areas simple, civilisational assets such as running water and sewage disposal systems are missing.
SwedishIngen har längre förtroende för euron, som inte längre är en flytande valuta utan en rinnande valuta, och inte heller för de europeiska valutamyndigheterna.
Rather, it is a sinking currency, and nor do they have confidence in the European monetary authorities.
SwedishÅ andra sidan är det dock viktigt att klargöra att det finns miljölagar för rinnande vatten och grundvatten samt för utvinning av råvaror från jorden.
However, on the other hand, it is important to make it clear that we have environmental regulations governing running water and groundwater and the extraction of raw materials from the earth.
SwedishTillgång till rinnande vatten, varmvatten för bad, möjlighet att besöka en gynekolog och göra mammografiundersökningar bör garanteras, oavsett straffets art och längd.
Access to running water, to hot water for bathing, the opportunity to consult a gynaecologist and to have mammograms should all be assured, regardless of the type and length of sentence.