« ro mot » traduction en anglais

SV

« ro mot » en anglais

EN
SV

ro mot {verbe}

volume_up

Traductions similaires pour « ro mot » en anglais

ro substantif
ro verbe
mot- adjectif
English
mot adjectif
English
mot adverbe
English
mot préposition
mot
English
möta verbe

Exemples d'usage pour « ro mot » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Swedish(RO) Kampen mot terrorismen är det moderna samhällets högsta prioritering.
(RO) Combating terrorism is the number one priority of modern society.
Swedish(RO) Jag vill protestera mot de anklagelser som mina kolleger Csaba Sógor och László Tökés gör mot Rumänien.
(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
Swedish. - (RO) Jag röstade mot en del av punkt 36, eftersom den bestämmelse som den innehåller är minst sagt orealistisk.
I voted against a part of paragraph 36 because the provision it contains is, to say the least, unrealistic.
Swedish(RO) Våldet mot kvinnor, i olika former, varierar med den ekonomiska, kulturella och politiska bakgrunden i samhället.
(RO) Violence against women, in its diverse forms, varies according to the economic, cultural and political background in society.
Swedish. - (RO) Kampen mot klimatförändringen har allt oftare blivit ett ämne på internationella organisationers dagordning.
, in writing. - (RO) The fight against climate change has become an ever more often present subject on the work agenda of international organizations.
Swedish(RO) Herr talman! Domen mot människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh återspeglar den klena respekt som finns för mänskliga rättigheter i Iran.
(RO) Mr President, the conviction of human rights activist, Nasrin Sotoudeh, reflects the fragility of the respect for human rights in Iran.
Swedish(RO) Herr talman! Mot bakgrund av den rådande ekonomiska krisen är det nödvändigt att främja god förvaltning i skattefrågor, både på EU-nivå och utanför EU.
(RO) Mr President, against the background of the current economic crisis, promoting good governance on tax matters is a necessity at both EU level and outside it.
Swedish(RO) Mot bakgrund av den ekonomiska och finansiella krisen ökade arbetslösheten bland kvinnor med 1,6 procent 2009, jämfört med 2,7 procent bland män.
(RO) Against the backdrop of the economic and financial crisis, the unemployment rate for women rose by 1.6% in 2009, compared with the rate for men, which rose by 2.7%.