« samfälld » traduction en anglais

SV

« samfälld » en anglais

SV samfälld
volume_up
{adjectif}

1. général

samfälld (aussi: billig, enkel, vanlig, gemensam)
volume_up
common {adj.}
samfälld (aussi: förenad, enhällig)
volume_up
joint {adj.}
För det andra måste kommissionen anta en samfälld antidumpningspolitik gentemot Kina så snart som möjligt.
Secondly, the Commission must adopt a joint anti-dumping policy towards China as soon as possible.

2. Affaires

samfälld

Exemples d'usage pour « samfälld » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet skulle vara ett tecken på en stark och samfälld europeisk reaktion på krisen.
This would be the sign of a strong and united European response to the crisis.
SwedishJag hoppas att vi kan övervinna splittringen som råder i parlamentet och tala med samfälld röst till försvar för demokratin i Burma.
I hope that we can overcome the divisions in this Parliament and speak with one voice in defence of democracy in Burma.
SwedishJag anser inte att det skulle vara rätt om den ena eller den andra regeringen obstruerade och därigenom förhindrade en samfälld aktion från EU.
I do not think it would be right for one or other government to obstruct it and thus prevent action by the EU as a whole.
Swedish    I händelse av vakans till följd av dödsfall eller frivillig avgång, avsättning eller samfälld avgång, skall platsen besättas enligt punkt 2.
Any vacancy arising as a result of death, voluntary resignation, compulsory retirement or collective resignation shall be filled in accordance with paragraph 2.
SwedishJag märker att det finns en nästan samfälld besvikelse över den uteblivna överenskommelsen på skatteområdet och jag tror att det finns ett brett samförstånd om motiven i denna fråga.
I can see that there is an almost unanimous feeling of disappointment over the failed agreement on tax matters, and I believe that the reasons for this are broadly shared.