« sidor » traduction en anglais

SV

« sidor » en anglais

EN

SV sidor
volume_up
{pluriel}

sidor (aussi: sidorna)
volume_up
pp {pl} [abr.] (pages)
Enkelt " f " betyder en följande sida, "ff " betyder flera följande sidor.
The single " p " denotes the following page only and " pp " denotes the following pages.
Dissertation, Linköping Studies in Arts and Sciences, no 303, 414 pp.

Exemples d'usage pour « sidor » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag har lyssnat mycket noggrannt på båda sidor och på många olika intressenter.
I have listened very carefully to both sides and to many different stakeholders.
SwedishNär vi diskuterar den här frågan känns det som att jag kritiseras av båda sidor.
When we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
SwedishAlla uttalanden från EU: s sida skall därför riktas till båda sidor i konflikten.
Any expression of EU concern should therefore address both sides in the conflict.
SwedishJag har läst rapporten och jag har talat med många om rapporten på båda sidor.
I have read the report and I have spoken to many about the report on both sides.
SwedishVi skulle vilja ha en utfrågning om containersäkerhet på båda sidor mycket snart.
We would like to have a hearing on container security on both sides very soon.
SwedishJag stöder hela telekommunikationspaketet, eftersom det har många starka sidor.
I support the entire telecommunications package because it has many strengths.
SwedishSå här ändrar du inställningen för att lägga till sidor automatiskt i cirkeln:
If you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
Swedish3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
SwedishDet kommer att kräva flexibilitet från alla sidor, inklusive Europaparlamentet.
This will require flexibility on all sides, including the European Parliament.
SwedishMeltzerrapporten från den amerikanska kongressen omfattade ett hundratal sidor.
The Meltzer report, in the American Congress, was some one hundred pages long.
SwedishDet är viktigt att båda sidor av industrin gör åtaganden och bidrar till processen.
The commitment and contribution of the two sides of industry is very important.
SwedishTre sidor, redan då för fem år sedan, handlade om exklusiv biljettförsäljning.
There were three pages at that time, five years ago, about exclusive ticket sales.
SwedishVi har överlämnat alla dokument de har begärt, vilket har varit tusentals sidor.
We forwarded all the documents that were requested, which ran to thousands of pages.
SwedishUtskriftsområdet för t ex en alltför stor rektangel delas upp på flera sidor.
The print area (e.g., the oversized rectangle) will be printed on multiple pages.
SwedishBåda sidor har t.ex. ett gemensamt intresse av att skydda ursprungsbeteckningarna.
For example, both sides have a common interest in protecting indications of origin.
SwedishDet finns flera sidor av den här saken, och jag vet att utskottet diskuterar dem.
There are various aspects to this, and I know that the committee is discussing them.
SwedishHans karakteristiska vältalighet kommer att saknas stort av alla sidor i kammaren.
His characteristic eloquence will be sadly missed on all sides of this House.
SwedishVar ligger dess starka sidor och varför har konsolideringen varit blygsam inom EU?
Where do its strengths lie, and why has little consolidation taken place in Europe?
SwedishBåda sidor måste inse att det inte finns en militär lösning på denna konflikt.
Both sides have to realise that there can be no military solution to this conflict.
SwedishDet har också tydliggjorts att innovation och forskning är två sidor av samma mynt.
It is also made clear that innovation and research are two sides of the same coin.