« skrämma bort » traduction en anglais

SV

« skrämma bort » en anglais

SV skrämma bort
volume_up
{verbe}

skrämma bort (aussi: skrämma, avskräcka, bli skrämd)
Alla tyska specialförfaranden som syftar till att skrämma bort och trakassera asylsökande kommer att behållas.
All the special German arrangements designed to scare off and harass asylum-seekers are to be preserved.
Let's see if we can scare him this guy out of here.
skrämma bort

Traductions similaires pour « skrämma bort » en anglais

skrämma verbe
bort adjectif
English
bort adverbe

Exemples d'usage pour « skrämma bort » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet skulle också vara att skrämma bort européerna från Europeiska unionen och dess politik.
It would also be to turn Europeans off the European Union and its policies.
SwedishUnder framför allt dessa svåra tider får vi inte skrämma bort kvinnorna från arbetsmarknaden.
During these difficult times in particular, we must not frighten women away from the labour market.
SwedishMedan vi diskuterar här kommer vi att skrämma bort ytterligare konsumenter från köttdiskarna.
While we sit here and discuss this issue, we are driving more and more consumers away from the meat counter.
SwedishFrågan om Afrika togs visserligen upp kort i Heiligendamm, även om det var för att inte skrämma bort Bono och Bob Geldof.
Indeed, the subject of Africa did come up briefly in Heiligendamm, even if it was with the intention of not alienating Bono and Bob Geldof.
SwedishOch ändå måste vi samtidigt akta oss för en aggressiv sekularism som kan skrämma bort många av dem som hör hemma i vår gemenskap.
And yet, by the same token, we must beware of an aggressive secularism, which could drive away many of those who belong in our community.
SwedishDet bästa vi kan göra är att låta dem få tillträde till Europa, men då kan vi inte ha avgifter som kommer att skrämma bort eller göra det omöjligt för de flesta av deras medborgare.
The best way we can do that is to allow those citizens access into Europe not at rates which will frighten or prohibit entry by most citizens.
SwedishÄven om fiskar är mindre känsliga för systemets skadliga effekter än havsdäggdjuren, är det klart att oljudet från radarn kan skrämma bort fiskarna och på så sätt försvåra yrkesutövandet.
Although fish might be less prone than marine mammals to the harmful effects of the system, obviously the noise of the radar could drive them away and thus harm people's livelihoods.