« slående » traduction en anglais

SV

« slående » en anglais

SV slående
volume_up
{neutre}

slående (aussi: strejkande)
volume_up
striking {substantif}
Det kurdiska dramat är ett av de mest slående och långvariga fallen.
The Kurdish tragedy is one of the most striking and prolonged examples.
Den berörda sektorn ligger bakom en slående informationskampanj.
The sector in question has been responsible for a striking information campaign.
När jag tittar på SNCB:s infrastruktur är vanskötseln slående.
When I look at the infrastructure of the SNCB, the neglect is striking.
slående (aussi: nederlag, stryk, piskande, omgång)
volume_up
beating {substantif}
Istäcket är, på sätt och vis, det globala klimatsystemets slående hjärta.
The arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Han kan faktiskt växa slående vävnad i en skål.
He can actually grow beating tissue in a dish.
Två dagar efter befruktningen har den ett slående hjärta med cirkulerande blod, hjärna och seende ögon.
Two days after conception it has a beating heart with circulating blood, brain and seeing eyes.

Synonymes suédois de « slående »

slående

Exemples d'usage pour « slående » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDen slående framgången för detta kontor har med råge överträffat alla förväntningar.
The staggering success of this agency has far outstripped every expectation.
SwedishDet mest slående exemplet på detta kan man hitta på kommissionens webbplats Scad Plus.
The most glaring example of this can be found on the Commission’s Scadplus website.
SwedishDet mest slående exemplet på detta kan man hitta på kommissionens webbplats Scad Plus.
The most glaring example of this can be found on the Commission’ s Scadplus website.
SwedishDetta tycker jag är det mest slående exemplet på den ovan nämnde schizofrenin.
This seems to me to be a more typical example of schizophrenia.
SwedishDet sjätte och mest slående argumentet är: vad har allt detta egentligen att göra med EU?
Then take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
SwedishDenna ökning av antalet besökare döljer emellertid en bakomliggande trend, en slående regional obalans.
Air travel in particular has become cheaper and more convenient for everyone.
SwedishBland annat är det slående att ingen parlamentsledamot från Förenta staterna var närvarande.
Apart from anything else, it is surprising that no United States congressman attended the forum.
SwedishVärldens största spannmålsbörs, Chicago Mercantile Exchange, uppvisar slående siffror.
The figures for the largest cereals exchange in the world, the Chicago Mercantile Exchange, are impressive.
SwedishEn viktig del i sammanhanget är att en slående stor del av pengarna inte har använts på ett bra sätt.
A real part of the story is that quite an impressive amount of money has not been well utilised.
SwedishDet är också slående att deltagandet från de offentliga institutionernas sida bara motsvarat 10 procent av totalbeloppet.
We are also astounded that public bodies have only accounted for 10% of the participants.
SwedishDet är också slående att deltagandet från de offentliga institutionernas sida bara motsvarat 10 procent av totalbeloppet.
We are also astounded that public bodies have only accounted for 10 % of the participants.
SwedishSedan dess har omvärlden varit slående tyst.
Ever since, the outside world has remained conspicuously silent.
SwedishGenom de slående missförhållandena nedvärderas detta i sig vettiga program i medborgarens ögon.
As a result of blatant irregularities, this programme, in itself a sensible one, has now been devalued in the eyes of the public.
SwedishYtterligare några saker är slående.
There are also a few other issues which have struck me.
SwedishHebron är ett slående exempel på apartheid.
SwedishDe senaste ändringarna av stabilitets- och tillväxtpakten som gynnade Tyskland och Frankrike är slående exempel på detta.
The recent amendments to the Stability and Growth Pact which benefited Germany and France are glaring examples of this.
SwedishDetta är en slående statistik.
SwedishDetta är slående statistik.
SwedishMedlemsstaternas brist på politisk vilja är slående och kravet på enhällighet har i många fall gjort oss handlingsförlamade.
We have also managed to define minimum standards in the field of asylum, even though we might lament the fact that these are bottom-up standards.
SwedishShahbaz Bhatti och hela hans familj är ett slående exempel på vad modiga, principfasta och lojala människor kan uppnå.
Mr President, Shahbaz Bhatti and all his family are an astonishing example of what brave, principled, loyal people can achieve.