« slipper » traduction en anglais

SV

« slipper » en anglais

volume_up
slipper {gen. comm.}
EN
EN
EN

« slipper » en suédois

volume_up
slipper {substantif}
SV

SV slipper
volume_up
{genre commun}

slipper (aussi: toffla)
volume_up
slipper {substantif}

Synonymes suédois de « slippa »

slippa

Synonymes anglais de « slipper »

slipper

Exemples d'usage pour « slipper » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDe flesta människor gör faktiskt inte saker om de slipper.
If we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
SwedishDetta kommer att spara tid åt parlamentet och det betyder att jag slipper komma hit.
This will save the time of the House and it means that I can stay away.
SwedishSamtidigt slipper vi den diskussion om ris som Sydkorea hade med Förenta staterna.
At the same time, we will not have the discussion over rice which Korea had with the United States.
SwedishDärmed slipper vi förseningarna när det gäller att genomföra fondens målsättningar.
It will eliminate the delays in implementing the Fund's aims.
SwedishÄven Finlands tur kommer år 2011, och så slipper rådet ifrån denna svåra uppgift.
Finland's turn will come in 2011. The Council will therefore no longer have to do this difficult job.
SwedishDet är bättre att förebygga, så slipper vi ångra oss senare.
It is better to anticipate these problems than to regret them at a later date.
SwedishDet är bäst att ni åker så ni slipper undan trafiken, tror du inte det?
You better get going, you wanna beat the traffic, don't you think?
SwedishMan slipper i stort sett koldioxidutsläpp som skadar klimatet.
It produces virtually no carbon dioxide emissions which impact on climate.
SwedishNär det handlar om internationell rätt finns det inte något ”Du slipper ut ur fängelset”-kort.
When it comes to international law, there is no such thing as a 'get-out-of-jail-free' card.
SwedishNi deltar också själv och för första gången slipper vi att hyra ett kontor inne i staden.
You will also be attending and, for the first time, we do not have to rent an office in the city.
SwedishVi kan vägra att godta bränslet, men när våra grannar godtar det slipper vi inte undan riskerna.
We are able to reject the fuel, but not to reject the risks when our neighbours accept it.
Swedishslipper jag oroa mig för att du måste försörja dig som sångare.
Then I won't have to worry about you making your living as a singer.
SwedishDu ger henne vad hon ber om så du slipper ha med henne att göra.
You give her whatever she asks for so you don't have to deal with her.
SwedishDet bidrar till att OLAF slipper kringskäras och förlamas av interna tvister.
This will allow us to prevent OLAF from being brought to a standstill and disabled by internal disputes.
SwedishSamtidigt slipper luftfarten punktskatt på flygbränsle och moms på flygbiljetter.
At the same time aviation gets away without paying excise duty on aviation fuel and VAT on flight tickets.
SwedishI sommar hoppas jag vi slipper att plågas av bränder, torka och översvämningar som tidigare år.
I hope that this summer we do not suffer the scourge of fires, droughts and floods of other years.
SwedishPå så vis slipper ni och jag att konfronteras med e-post från företag som vi inte alls vill ha.
In that way, you and I will not be faced with e-mails from businesses which we do not need at all.
SwedishJag slipper resa till varje kung...... om ni mottar en önskan om fred.
So I'm saved from journeying to each king...... if you decide against offers of peace I bring from Troy.
SwedishDet blir billigare om vi här i Europaparlamentet skramlar ihop pengarna, så slipper medborgarna pålagan.
In total, Swedish consumers can count on paying almost SEK 60 million more for their shoes.
SwedishMen hur länge varar turen, och hur länge kan vi fortsätta att säga att vi slipper undan?
But for how long will our luck last, and for how long can we go on saying that we are getting by unscathed?