SV

smet {genre commun}

volume_up
1. général
smet (aussi: färgklick, smörja, sudd)
volume_up
daub {substantif}
smet (aussi: gegga, kladd)
volume_up
goo {substantif} [fam.]
2. Gastronomie
smet
Just nu kan kött transporteras från utanför EU till EU, genomgå omfattande bearbetning - och då menar jag rullas i brödsmulor eller smet - och sedan märkas och säljas som EU-produkter.
Right now, meat can be transported from outside the EU into the EU, substantially transformed - and by that I mean encased in breadcrumbs or batter - and then labelled and sold as EU produce.

Synonymes suédois de « smet »

smet
Swedish
smita

Exemples d'usage pour « smet » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag vill också gärna tacka Smet för ett utomordentligt betänkande.
Mr President, I too should like to thank Mrs Smet for a quite outstanding report.
SwedishMen det som stör mig är den idealistiska smet som har hällts över hans resolution.
What disturbs me, however, is the idealistic sauce being poured over his resolution.
SwedishÄven jag vill tacka Smet för ett mycket gediget arbete.
   Mr President, I too wish to thank Mrs Smet for a very solid piece of work.
SwedishJag skulle vilja gratulera och tacka Smet.
Mr President, Members of Parliament, I would like to congratulate and thank Mrs Smet.
SwedishSmet har gjort ett fantastiskt arbete som vi givetvis kommer att stödja.
Mrs Smet has done a wonderful job and of course we are going to support it.
SwedishSmet föreslår bl.a. att man inför en europeisk definition på hushållstjänster.
Smet proposes, amongst other things, that a European definition of domestic work be introduced.
SwedishVarför bryr man sig bara om den risk som påverkar en minoritet av dessa förare, som Smet sade?
Why are we only going to take account of the risk facing a minority of these drivers?
SwedishJag kan inte nöja mig med er förklaring till Smet.
Commissioner, your explanation to Mrs Smet is not satisfactory to me.
SwedishParlamentet har visat tillräcklig flexibilitet; kollegan Smet har framhävt vår legislativa mognad.
Parliament has shown sufficient flexibility; Mrs Smet highlighted our legislative maturity.
SwedishVi smet undan den dagen för två och ett halvt år sedan, och vi har regelbundet smitit undan sedan dess.
We funked it that day two-and-a-half years ago, and we have regularly funked it since.
SwedishTack fru Smet för att ni tog initiativet till denna rapport.
I thank Mrs Smet for having taken the initiative to draft this report.
SwedishDetta kräver emellertid intelligenta lösningar i logistiken, fru Smet.
However, Mrs Smet, this calls for intelligent logistics.
SwedishSmet tar också upp den interna kritiken i våra medlemsländer, som indirekt lyser igenom.
Mrs Smet also addresses the internal criticism in our Member States, which makes its presence felt indirectly.
SwedishDet var Maria Martens, Mercedes Echerer och Miet Smet.
They were Mrs Maria Martens, Mrs Mercedes Echerer and Mrs Miet Smet.
SwedishJag tror, fru Smet, att ni har bevisat att också vi kan kämpa.
I think, Mrs Smet, you have proven that we can also fight.
SwedishJag skulle bara helt kort vilja tala om några av de ändringsförslag som lagts fram i betänkandet av Smet.
I would like to talk just briefly about some of the amendments tabled in the report by Mrs Smet.
SwedishTill slut vill jag åter framföra min hyllning till Smet.
Finally, I wish to pay my compliments once again to Mrs Smet.
SwedishFru Smet gör rätt när hon uppmärksammar den sårbara ställningen för hemhjälp i den svarta ekonomin.
Mrs Smet is right to draw attention to the vulnerable position of domestic helpers in the black economy.
SwedishDetta tar Smet upp på ett utmärkt sätt i sitt betänkande, och jag gratulerar henne till det arbete hon har genomfört.
Mrs Smet's excellent report expresses this perfectly, and I congratulate her on her work.
SwedishJag gratulerar fru Smet för hennes betänkande.