« stockning » traduction en anglais

SV

« stockning » en anglais

volume_up
stockning {gen. comm.}
SV

stockning {genre commun}

volume_up
1. général
stockning (aussi: block, hinder, kliché, kloss)
volume_up
block {substantif}
stockning (aussi: stopp, stillastående)
stockning (aussi: avbrott, stopp, blockering, avbrytande)
2. "i allmänhet"
I motsats till vad som anges, kan kostnaderna på grund av stockning orsakad av otillräcklig infrastruktur inte belastas transportörerna.
In contrast to what it claims, the costs of congestion caused by inadequate infrastructure cannot be passed on to the hauliers.
Fastän flygtrafiken varit ett förhållandevis tryggt trafikmedel har stockningarna på flygplatserna och i luftrummet ökat olycksrisken.
Although air travel has been a relatively safe form of transport, the congestion of airports and airspace has increased the risk of accidents.
3. Transport
stockning (aussi: stopp)
volume_up
jam {substantif}
4. Automobile
stockning
volume_up
tie-up {substantif} [Amer.]

Exemples d'usage pour « stockning » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi vet alla att den avsevärda ökningen av flygtrafiken är den främsta orsaken till stockning och överbelastning av luftrummet.
We all know that the considerable increase in air traffic is the main underlying cause of overcrowded and saturated skies.