« täta » traduction en anglais

SV

« täta » en anglais

SV täta
volume_up
{verbe}

täta (aussi: driva, dikta)
täta (aussi: driva, dikta)
I wouldn't caulk a sink with it.
I de andra båtarna användes de goda åren till att täta skroven och förbereda riggen, med andra ord att betala av på lånen.
Other ships used the good years to caulk their hulls and clear their rigging - in other words, to pay off debt - but you used the good years to raise borrowing yet further.
täta (aussi: kitta)
täta (aussi: uppspåra, älta lera)

Synonymes suédois de « täta »

täta
Swedish

Exemples d'usage pour « täta » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishBåde Europol och Schengen bidrar på ett avgörande sätt till att täta fästningen Europa.
Both EUROPOL and Schengen will add hugely to the construction of fortress Europe.
SwedishJag delar inte Smets tro på att man kan göra system för täta kontroller.
I do not share Mrs Smet's view that systems with tight controls can be designed.
SwedishJag delar inte Smets tro på att man kan göra system för täta kontroller.
I do not share Mrs Smet' s view that systems with tight controls can be designed.
SwedishEuropa har valt att använda den fred som vunnits till att täta fattigdomsklyftan.
Europe has opted to use the peace dividend to bridge the poverty gap.
SwedishHur mycket vi än försöker täta sprickorna kommer problemet ändå att kvarstå.
However much we paper over the cracks, the problem will persist.
SwedishSedan dess har det förekommit täta politiska och tekniska kontakter.
Since then, there have been intensive political and technical contacts.
SwedishDärför är det länge sedan förbindelserna mellan Foss och Turkiet var så täta som de är nu.
In this respect, relations between us and Turkey were never before as close as they are now.
SwedishJag är, precis som ni, övertygad om att täta partnerskap kommer att vara vår nyckel till framgång.
I firmly believe - as you do - that close partnerships will be the key to our success.
SwedishVi följer noggrant utvecklingen av fredsprocessen och har täta kontakter med parterna.
We follow the development of the peace process carefully and are in close contact with all parties.
SwedishI dag behöver vi särskilt täta kontakter med och samarbete mellan våra medborgare och våra folk.
Today we need especially close contacts and cooperation between our citizens and our peoples.
SwedishDet är ovanligt att göra så men de flesta ändringsförslagen behövs verkligen för att täta alla läckor.
This is unusual, but most of these amendments are desperately needed to plug the holes.
SwedishFörändrade regler med så täta mellanrum kan inte medföra några fördelar och därför röstade jag emot detta.
Such a frequent change of rules cannot bring any benefit and therefore I have voted against it.
SwedishOm vi inte kan täta den, och inte lyckas med det genom livslångt lärande, så är det ett misslyckande.
If we cannot reduce this chasm and do not succeed in doing this via lifelong learning, then we have failed.
SwedishHerr ordförandekandidat, det gladde mig att höra att ni efterlyste täta och positiva kontakter med parlamentet.
Mr President-designate, I was pleased to hear you calling for a close positive relationship with this House.
SwedishHerr ordförandekandidat, det gladde mig att höra att ni efterlyste täta och positiva kontakter med parlamentet.
Mr President-designate, I was pleased to hear you calling for a close positive relationship with this House.
SwedishFörbindelserna mellan Europa och Centralamerika, som var så täta under kriget, har börjat glesna i fredstid.
Relations between Europe and Central America, so close in a time of war, have become distant in a time of peace.
SwedishLyssna gärna på musik, men använd täta hörlurar så att du behåller ljudet för dig själv.
Feel free to listen to music, if this helps you relax, but please use tight earphones that allow you to keep your music to yourself.
SwedishLänderna i Europa är knutna till Latinamerika genom täta historiska, kulturella och mänskliga band.
Mr President, the countries of Europe are linked to Latin America by close historical, cultural and human ties.
SwedishI fallet Brasilien bör de täta kontakterna också bidra till att lösa blockeringarna i avtalet mellan EU och Mercosur.
In the case of Brazil, the intensification of relations should also help to unblock the EU-Mercosur Agreement.
SwedishFörutom på kommissionens studie och andra rapporter har jag även grundat mina slutsatser på mina täta besök i Turkiet.
Apart from the Commission’s study and other reports, I have also based my findings on my frequent visits to Turkey.