« tävlan » traduction en anglais

SV

« tävlan » en anglais

volume_up
tavla {gen. comm.}

SV tävlan
volume_up
{seulement singulier}

1. général

volume_up
competition {substantif}
Undervisning tjänar naturligtvis som en grund för det eventuella resultatet: prestationer och tävlan.
Education obviously serves as a basis for what may come later, namely performance and competition.
Vi bevittnar följaktligen en intensiv tävlan såväl mellan Europeiska unionens medlemsstater som med Förenta staterna.
So there is acute competition both between the Member States of the European Union and with the USA.
Skulle det inte vara bra att väcka en sund tävlan inom det området mellan Europas olika länder?
Should we not therefore encourage healthy competition in this area between the various countries of Europe?
tävlan (aussi: åsikt, argument, påstående, strid)
volume_up
contention {substantif}
tävlan (aussi: kamp, strid, tävling, match)
volume_up
contest {substantif}
Utan en sådan mekanism för att lösa tvister, utan dessa regler, skulle vi verkligen ha haft mycket litet ammunition i denna tävlan.
Without such a dispute settlement mechanism, without those rules, we would have very little ammunition indeed in this contest.

2. "bestämd form"

tävlan (aussi: efterliknande)
volume_up
emulation {substantif}
Vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa tror uppriktigt på tävlan som stimulerar innovation.
We in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe truly believe in emulation which stimulates innovation.

Synonymes suédois de « tävlan »

tävlan
Swedish
tavla

Exemples d'usage pour « tävlan » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishIdrotten som sådan står för lojalitet och tävlan och där får inte förekomma idrottsmän som vinner för att de är dopade.
It is unthinkable that in sport, which stands for honesty and competitiveness, there are athletes who win because they use drugs.
SwedishDe förstör den sanna innebörden av tävlan inom idrotten och de är ingenting annat än dåliga förebilder, särskilt för våra ungdomar.
Apart from that, I share the view of many Members that controls must simply be tightened up and made more universal, thereby enabling misuse to be better identified.
SwedishNär man bestämde konvergenskriterierna ledde detta till en tävlan om att sanera obalanser i ekonomin som lika ofta var inbillade som verkliga.
At the time, the establishment of convergence criteria gave rise to a race to balance the books, which was often more apparent than real within the individual states.
SwedishDrogbruket omintetgör den rena sporten och ärlig tävlan, och användningen av förbjudna substanser innebär en stor hälsorisk för de tävlande.
Every form of professional sport needs to be abolished, the umbilical cord between sport and business and sponsors needs to be cut, mass amateur sport needs to be consolidated...
SwedishMan kan också lägga märke till politiska konfrontationer, bland annat tävlan om det politiska ledarskapet, också efter att man sluppit ifrån den väpnade maktkampen.
Even after the armed struggle for power has ended, economic tensions are accompanied by political tensions, including the rivalry for political leadership.