« tabell » traduction en anglais

SV

« tabell » en anglais

volume_up
tabell {gen. comm.}
EN

SV tabell
volume_up
{genre commun}

1. général

Du kan också ge en tabell ett eget namn (Format - Tabell, fliken Tabell, textfältet Namn).
You can give a table a different name (Format - Table, Table tab, text box Name).
Foga in en tabell med flera rader i ett tomt textdokument (Infoga - Tabell).
Insert a table with multiple rows (Insert - Table) into a new text document.
Med hjälp av funktionen Skapa tabell kan du infoga en tabell med några få tangenttryckningar.
The Create table function allows you to insert a table by using the keyboard.
tabell (aussi: lista, kurva, karta, sjökort)
volume_up
chart {substantif}
Den här tabellen innehåller ersättning för diagramfärgerna i de markerade dataserierna.
This table is used as a means of replacing the chart colors for the selected data rows.
I förhandsvisningen i dialogrutan Autoformat Diagram visas de data som du har markerat i tabellen.
In the AutoFormat Chart dialog, a preview displays the data selected on the sheet.
I huvudområdet i dialogrutan Diagramdata visas tabellen med data.
In the main area of the dialog Chart Data you will see the data table.

2. Sports

tabell (aussi: serietabell, ligatabell)
volume_up
league table {substantif} [Brit.]
Vi har föreslagit en tabell om genomförandet som kommer att namnge stater som inte tar sina medborgares säkerhet på allvar och hänga ut dem.
We have proposed an implementation league table that will name and shame states which take lightly the safety of their citizens.
Jag uppmanar er också att offentliggöra en tabell över de länder som har den sämsta meritlistan för dålig förvaltning inom EU och på vilka områden.
I call on you also to publish a league table of those countries which have the worst record of maladministration in the EU and in what areas.

Exemples d'usage pour « tabell » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishI följande tabell beskrivs några av funktionerna som finns tillgängliga i Google Maps.
The following diagram describes some of the features available in Google Maps.
SwedishNär innehållet i Tabell2.A1 ändras, ändras även innehållet i Tabell1.A1.
If the contents of Sheet2.A1 change, then the contents of Sheet1.A1 also change.
SwedishOm du växlar tillbaka till Tabell1, ser du där samma innehåll i cell A1.
If you switch back to Sheet1, you will see the same content in cell A1 there.
SwedishÖppna dessutom tabellen, där du vill infoga ett objekt, som aktuell tabell.
In addition, open the sheet in which you want to insert something as the current sheet.
SwedishHär visas med ett exempel de funktioner som står till förfogande i kategorin Tabell.
This section contains descriptions of the Spreadsheet functions together with an example.
SwedishÖppna ett tabelldokument och skriv lite data med rad - och kolumnrubriker i en tabell.
Open an existing spreadsheet or enter data in a new sheet with row and column headings.
SwedishDu kan göra en referens till en cell i en annan tabell synlig i en tabellcell.
In a sheet cell you can show a reference to a cell in another sheet.
SwedishDu har en tabell som skrivs ut på fyra sidor på grund av sin omfattning.
You have a sheet that is so large that it will be printed on four pages.
SwedishMed detta alternativ infogar du en ny tabell omedelbart före den aktuella tabellen.
This option inserts a new sheet directly before the current sheet.
SwedishNär du infogar ett grafikobjekt eller en tabell är dessa inramade.
Whenever you insert graphics or tables, they already have a complete border.
SwedishMed detta alternativ infogar du en ny tabell omedelbart efter den aktuella tabellen.
This option inserts a new sheet directly after the current sheet.
SwedishJag vill påpeka att vi i en tabell också redan har inkluderat Cypern.
Let me point out that we have also included Cyprus in one of the tables.
SwedishÄven om du valt en tabell och sedan omedelbart tar bort den är den spärrad för tabellutkastet.
Thus, for example, you can execute a query that has been created in order to check it.
SwedishOm du aktiverar den här menyposten framhävs värdena i en tabell med färg.
Marking this menu entry highlights numerical values in your sheet.
SwedishHär kan du definiera ett utskriftsområde för varje tabell för sig.
Here, you have the option of defining a print range for each spreadsheet.
SwedishOm du vill visa en viss tabell igen, klickar du på en post i listan och bekräftar valet med OK.
To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.
SwedishKommandon som används till en hel tabell gäller nu samtidigt för alla tabeller.
Commands used in one sheet will now apply to all sheets.
SwedishOm Du vill länka samman det aktuella dokumentet med den tabell som markerats i listrutan klickar Du här.
Mark this box to link the current document to the sheet selected in the list box.
SwedishNamnet på en tabell är inte beroende av namnet på tabelldokumentet.
The name of a sheet is independent of the name of the spreadsheet.
SwedishHär anges objektets typ, d.v.s. " Tabell " för databastabeller.
The object's type will be listed here, that is, the tables in the case of database tables.