« temporär » traduction en anglais

SV

« temporär » en anglais

SV temporär
volume_up
{adjectif}

temporär (aussi: tidsbestämd, tidsmässigt)

Synonymes suédois de « temporär »

temporär

Exemples d'usage pour « temporär » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFel vid skrivning av konverterade poster i adressboken till en temporär fil för import.
Error writing converted address book entries to temporary file for import.
SwedishKan inte skapa en temporär katalog för att konvertera adressboksfiler.
Unable to create temporary directory for converting address book files.
SwedishLåt oss öppna en möjlighet till temporär emigration med erbjudanden om arbete och utbildning.
We need to create opportunities for temporary emigration, with offers of jobs and training.
SwedishDen aktuella fördelningsmetoden är temporär och tillämpas bara fram till nästa mandatperiod.
The current method of distribution is temporary, and only applies to the next parliamentary term.
SwedishEtt annat förslag är att inrätta en temporär internationell tribunal för att undersöka dessa brott.
Another proposal is to set up a temporary international tribunal to investigate these crimes.
SwedishKan inte skapa en temporär fil för att importera en adressbok.
Unable to create temporary file for address book import.
SwedishKan inte skapa en temporär fil för adressbokskonvertering.
Unable to create temporary file for address book conversion.
SwedishKontrollera inställningen för temporär katalog och försök igen.
Check your `Temporary Directory' setting and try again.
SwedishEftersom Lissabonfördraget inte har trätt i kraft har vi ansett det nödvändigt att göra en temporär lösning.
Since the Treaty of Lisbon has not entered into force, we felt it was necessary to provide a temporary solution.
SwedishVälj temporär katalog (ersätts av TMP-variabeln)
SwedishNetscape kunde inte skapa en temporär fil.
SwedishDet finns inte någon temporär standardkatalog!
SwedishNär nu personalen flyttar till Dublin är det delvis som en temporär placering innan det slutgiltiga veterinärkontoret inrättas.
When we see the staff going to Dublin it would be partly as a temporary placing before the final Veterinary Agency is created.
SwedishFel vid skrivning i temporär fil.
SwedishVarför skall man ha temporär personal?
SwedishDetta är en temporär lösning.
SwedishDärför är det inte lämpligt att förlänga en temporär situation med bäst-före-datum som enbart gett upphov till osäkerhet.
It is therefore not appropriate to extend still further a temporary arrangement with a set expiry date that has merely generated uncertainty.
SwedishKunde inte skapa temporär fil!
SwedishVi måste säga att när allt kommer omkring medför denna räcka förslag en stor lättnad, både territoriell och framför allt temporär.
It has to be said, all things considered, that the scope of these proposals is very broad, in a territorial sense as well as time-wise.
SwedishVi vet att några av dessa riktlinjer kan bidra till en märkbar och temporär förbättring av finanssystemets funktionssätt.
We are aware of the contribution that some of these guidelines may make towards appreciably and temporarily improving the workings of the financial system.