« tillgänglig » traduction en anglais

SV

« tillgänglig » en anglais

SV tillgänglig
volume_up
{adjectif}

1. général

tillgänglig (aussi: ledig, befintlig, användbar, disponibel)
Den senare är endast tillgänglig för finansiering av lokala utvecklingsprojekt.
The latter is available exclusively for the funding of local development projects.
Det finns ingen statistik tillgänglig men det finns inga tecken på kannibalism.
There are no statistics available, but there is no evidence of cannibalism.
Den finns tillgänglig på generaldirektoratet för energi och transports webbplats.
It is available on the website of the Directorate-General for Energy and Transport.
tillgänglig (aussi: allmän, öppen, uppriktig, ledig)
volume_up
open {adj.}
En skriven förklaring kommer att finnas tillgänglig senare denna vecka.
There will be a written declaration on this open later this week.
Vår önskan att leva i en öppen demokrati som är tillgänglig för alla gör oss sårbara.
Our desire to live in an open democracy that is accessible to everyone makes us vulnerable.
Vägen till rättsliga åtgärder måste också finnas tillgänglig för dem.
The way to legal action must likewise stand open to them.
tillgänglig (aussi: disponibel, till förfogande)
volume_up
disposable {adj.} (accessible, at one's disposal)
tillgänglig (aussi: uppnåelig, åtkomlig)
tillgänglig (aussi: mottaglig, svars-)
Den aktuella satsningen på att göra EU-institutionerna mer lyhörda, öppna och tillgängliga måste stärkas ytterligare.
The present drive to make the EU institutions more responsive, open and accessible needs to continue to be strengthened.
Kommissionen håller med om att vår resursdatabas bör uppgraderas ytterligare och innehålla fler uppgifter om insatskapacitet, aktuella kostnader och tillgänglig utrustning.
The Commission agrees that our database of resources should be further upgraded and contain more data on responsive capacities, associated costs and available equipment.
tillgänglig (aussi: på spel)
volume_up
up for grabs [fam.] [ex.]

2. "som man kan nå"

Elektricitet är oerhört betydelsefullt och bör vara tillgänglig för alla.
Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.
Registreringen måste dessutom finnas tillgänglig på Internet och vara möjlig att öppna.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Detta skulle göra postmarknaden tillgänglig för vilken postoperatör som helst.
This would make the postal market accessible to any postal operator.

Synonymes suédois de « tillgänglig »

tillgänglig

Exemples d'usage pour « tillgänglig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishInformationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
SwedishDen här kommandoknappen är bara tillgänglig fr.o.m. det andra redigeringssteget.
This button will be active when you have reached the second page of the AutoPilot.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
The Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
At the same time, the number of private institutions of learning has been growing.
SwedishInformationen är inte tillgänglig eftersom en summa skulle ge ett felaktigt resultat.
The data is unavailable because a sum total would provide inaccurate information.
SwedishToppmötet i Nice gör inte den europeiska labyrinten mer tillgänglig och hållbar.
Nice makes the European labyrinth no less impenetrable and more durable.
SwedishVårt mål är att organisera informationen i världen och göra den tillgänglig.
At Google, our goal is to do what's best for users - both web searchers and webmasters.
SwedishDenna rapport har ännu inte offentliggjorts och blivit tillgänglig för allmänheten.
This report has yet to be published and put out into the public domain.
SwedishKnappen är tillgänglig bara om det finns flera fältkommandon av samma typ i dokumentet.
This button is only active when multiple fields of the same type exist in a document.
SwedishJag lovar att ni kommer att informeras så snart denna information finns tillgänglig.
We are looking forward to the results and you will certainly be informed of the outcome.
SwedishI ett nötskal arbetar vi på en igenkännlig och tillgänglig europeisk förvaltning.
In a nutshell, we are working towards a recognisable and approachable European administration.
SwedishDenna knapp är endast tillgänglig fr o m det andra redigeringssteget.
You can select this button after completing the second editing step or more.
SwedishDin nya färg är genast tillgänglig tillsammans med de andra färgerna.
Your new color will immediately be added to the palette of existing colors.
SwedishVi kommer att göra tillgänglig den personal som utvidgningen kräver.
We will not, in any case give our support to any attempt to exceed the upper limits.
SwedishOm inga grafikobjekt av de här typerna är markerade är knappen inte tillgänglig.
The button will be inactive, if these graphics are not selected.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
Most employees in Finland are members of a national labour union.
SwedishPlanerar kommissionen att göra Celex tillgänglig på webben utan att ta ut avgift för användningen?
Does the Commission intend to offer free access to the CELEX database on the Web?
SwedishSådan information finns tillgänglig för många traditionella växtbaserade läkemedel.
Such information exists for many traditional herbal medicines.
SwedishDen måste emellertid bygga på planering, särskilt planering utifrån tillgänglig statistik.
However, it must be based on planning, especially planning based on the statistics we have.
SwedishMen verksamhetsplanen är inte tillgänglig för alla medlemsstater.
Yet not all Member States have been allowed to inspect the business plan.