« tja » traduction en anglais

SV

« tja » en anglais

volume_up
tja {interj.}
EN

SV tja
volume_up
{interjection}

1. familier

tja (aussi: hej, tjabba, tjenare, goddagens)
volume_up
hi {interj.}

Synonymes suédois de « tja »

tja

Exemples d'usage pour « tja » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishTja, hon sa att du var den enda på den här skolan med någon intelligens.
Well, she said that you were the only one in this school with any intelligence.
Swedish(Skratt) Tja, gå till ett museum så får du se, se hur många dinosaurie-ungar där finns.
(Laughter) Well, go to a museum, you'll see, see how many baby dinosaurs there are.
SwedishTja, kanske några fyrkantiga föremål av plast med märkliga symboler på.
Well perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.
SwedishJag svarade, "Tja, vad du måste göra är att stå bakom dem och beundra dem hela tiden.
I said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
SwedishTja, Gerry Adams och Ian Paisley har nog fört med sig mycket men aldrig fred.
Well, Mr Adams and Dr Paisley may have brought a lot of things but peace they never brought.
SwedishTja, det uppskattar jag förstås, men jag vill gärna klara detta på egen hand
Well, I appreciate that, but..... I wanna finish this one my own way.
SwedishTja, som jag kan minnas, så stod det på kortet, " Rädda övergiven astronaut
Well, as I recall, the card said, " Rescue stranded astronaut. "
SwedishSå jag tänkte, "Tja, om man inte kan gå till regeringsmakten, då får man gå till militärmakten."
So I thought, "Well, if you can't go to the government, go to the military."
SwedishTja, den grundläggande känslan av själv går förlorad på oss mycket snabbt.
Well that fundamental sense of oneness is lost on us very quickly.
SwedishTja, som ni vet, så är brittiska mormödrar mycket kraftfulla människor.
Well, you know, they're very vigorous people, British grandmothers.
SwedishTja,... sanningen att säga, Alvin du kan inte köra nånstans ikväll
Well,... tell you right now, Alvin, you won't be going anywhere tonight.
SwedishTja, billig energi för somliga betyder energi som betalas av oss andra.
Well, cheap energy for some means that the rest of us pay for it.
Swedish"Tja, lång livslängd och små familjer. ~~~ I tredje världen kort livslängd och stora familjer."
"Well, that's long life and small family, and Third World is short life and large family."
SwedishTja, en hel del naturgas och en mindre del kärnkraft, bland annat.
Well, a lot of natural gas and a little bit of nuclear, for starters.
SwedishTja, vi vet svaret, eftersom Thomas S. ~~~ Kuhn skrev en nyskapande avhandling om detta 1962.
Well, we know the answer because Thomas S. Kuhn wrote a seminal treatise about this back in 1962.
SwedishOch det andra argumentet man kan föra fram är, tja, att bilstolar har förbättras en hel del över tid.
And the other thing you might argue is, "Well, car seats have got a lot better over time.
SwedishTja, du behöver inte oroa dig för att jag ska förstöra kvällen för er.
Well, you don't have to worry about me ruining your night.
SwedishNär jag bad om vägledning från en man som jag passerade sa han ”tja, jag skulle inte starta härifrån”.
Asking directions of a gentleman I passed, I was told ‘well, I wouldn’t start from over here’.
SwedishTja, i och med klimatförändringarna kan vi få se malarian återvända även till den europeiska kontinenten.
Well, with climate change, we may see the return of malaria even to the European continent.
SwedishNi kan inte ta er hand ifrån det och säga "Tja, det är medlemsstatens enskilda ansvar" .
You cannot wash your hands of it and say 'Oh well, that is the individual responsibility of the Member State' .