« ute efter » traduction en anglais

SV

« ute efter » en anglais

EN

SV ute efter
volume_up
{préposition}

ute efter (aussi: näst, på jakt efter, efter)
volume_up
after {prép.}
De vet, Lee, och de är ute efter mig och jag vet att jag åker dit.
They know, and they've come after me, and I know, I'm gonna go down
Det ni är ute efter är ett europeiskt imperium, eller hur?
What you are all after is a European empire, is it not?
Well, we are after five things.

Traductions similaires pour « ute efter » en anglais

ute adjectif
ute adverbe
ute- adjectif
English
efter adjectif
efter adverbe
efter préposition

Exemples d'usage pour « ute efter » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet är inte ert specialområde, så tro inte att jag är ute efter er, är ni snäll.
It is not your area of expertise, so please do not think that I am getting at you.
SwedishDet vi är ute efter är att produkten ska tillverkas enligt europeiska standarder.
What we are looking for is for this product to be made according to European standards.
SwedishÖsterrike är inte ute efter att rädda sitt miljöpoängssystem långt in i framtiden.
Austria does not simply want to keep its ecopoint system well into the distant future.
SwedishFru Sommer, jag vill även säga er att jag inte är ute efter ökade befogenheter.
Mrs Sommer, may I say to you also that I am not looking for competences.
SwedishDe som bara är ute efter snabba rubriker, de som bara vill ha publicitet, ska rösta nu.
Those who just want a quick headline, just want to get publicity, should vote now.
SwedishDet är växtkraften och möjligheten att skapa fler jobb som våra väljare är ute efter.
It is growth and the prospect of creating more jobs which our voters are looking for.
SwedishJag skulle bara vilja dementera att vi är ute efter att störa verksamheten.
I simply want to refute that our sole aim would be to disturb proceedings.
SwedishLandsbygden är inte särskilt intressant för privata aktörer som är ute efter lönsamhet.
These are of little interest to private operators looking to make a profit.
SwedishVi är inte ute efter krig, men det finns gränser för den internationella samfundets tålamod.
Our aim is not war, but there are limits to the international community's patience.
SwedishSå alla var ute och letade efter alla dessa större och bättre dinosaurier.
So everyone was out looking for all these bigger and better dinosaurs.
Swedish(DE) Det var inte så mycket förordningen som visionen jag var ute efter.
(DE) I was concerned less with the regulation and more with the vision.
SwedishFör länge sedan, tillbaka i början på 1900-talet, var museerna ute och letade efter dinosaurier.
A long time ago, back in the early 1900s, museums were out looking for dinosaurs.
SwedishDenna leverantör är ibland ute efter att straffa medlemsstaterna, andra gånger att splittra dem.
Sometimes it is bent on punishing the Member States, at other times dividing them.
Swedish– Om det är detta du är ute efter, då är du rätt person att bli volontär.
– If this is what you are looking for, then you are the right person to become a volunteer.
SwedishDärför var jag inte i första hand ute efter ett tekniskt svar utan efter ett logiskt sådant.
I had therefore been hoping for a common sense reply, Commissioner, not a technical one.
SwedishJag skall inte heller dölja för er att jag kanske också var ute efter idéer.
Nor will I conceal that I was looking for, perhaps, some ideas.
SwedishOm vi får dessa saker klargjorda, tror jag att vi kan nå den lösning som rådet är ute efter.
If we get those things clarified I think we can get the solution the Council is looking for.
SwedishJag vet vad ni är ute efter, men Skynet är inte redo för det ännu.
I know, sir, but Skynet is not ready for a system-wide connection.
SwedishVi är egentligen ute efter att ni skall lyfta en flik av slöjan.
We would be delighted if you were to give us an idea of what will be discussed at that Council.
SwedishMilosevic verkar vara ute efter en väpnad konflikt och räknar tydligen med Rysslands stöd.
President Milosevic seems bent on out-and-out conflict and is clearly counting on support from Russia.