« välgång » traduction en anglais

SV

« välgång » en anglais

volume_up
välgång {gen. comm.}

SV välgång
volume_up
{genre commun}

välgång (aussi: framgång, blomstring, lycka, medgång)
volume_up
prosperity {substantif}
Vi måste bygga upp landet på nytt och garantera att där finns välgång och fred.
We need to build it anew and ensure there is prosperity and peace.
Europeiska unionen är varken en välgörenhetsorganisation eller en beskyddare av folkets välgång och frihet.
The European Union is neither a charitable institution nor the champion of prosperity and freedom for the people.
Vilka är dess förpliktelser gentemot sina invånare och gentemot resten av världen när det gäller solidaritet, välgång och säkerhet?
What are its duties in relation to its inhabitants and the rest of the world in terms of solidarity, prosperity and security?

Synonymes suédois de « välgång »

välgång
Swedish

Exemples d'usage pour « välgång » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag tror att politik - fungerande politiska system - är nyckeln till Afrikas välgång.
I believe that politics - functioning political systems - is the key for Africa's wellbeing.
SwedishOckså jag vill önska det slovenska ordförandeskapet välgång.
Mr President, I too would like to wish the Slovenian Presidency well.
SwedishMina damer och herrar, vänner, jag önskar er välgång och gott arbete!
Ladies and gentlemen, my friends, I wish you good health and good luck in your future work.
SwedishVi önskar er all personlig välgång och välgång för toppmötet i Göteborg.
We offer him our most sincere best wishes, both on a personal level and for the Gothenburg summit.
SwedishJag tar detta tillfälle i akt att önska Simon all välgång inför hans framtid inom nationell politik.
I take this opportunity to wish Simon every success in his future in national politics.
SwedishÄven av den anledningen önskar jag er lycka till och all välgång.
For that reason too, I wish you good luck and all the best.
SwedishTrots detta önskar vi all välgång till Meglena Kuneva och Leonard Orban.
SwedishJag önskar honom lycka och välgång i arbetet.
I wish him the greatest happiness in carrying out his duties.
SwedishJag önskar uppriktigt alla ledamöter i EU-kommissionen välgång i deras bemödanden att göra ett förträffligt arbete.
I genuinely wish all the members of the European Commission well in their efforts to do an excellent job.
SwedishVi önskar er all välgång i ert viktiga arbete.
SwedishJag önskar er välgång i ert arbete, och jag tror att vi kommer att få det trevligt under de närmaste två åren.
Mr President, I wish you success in your work and I believe that we will have fun over the next two years.
SwedishJag önskar er all välgång och hoppas att en anda av ärlighet och sanning kommer att vägleda oss i vårt beslutsfattande.
I wish you every good fortune, and I hope that a spirit of honesty and truth will guide us in our policy-making.
SwedishJag önskar kommissionsledamöterna all välgång.
SwedishJag önskar denna lagstiftning all välgång.
SwedishVi önskar er all välgång.
SwedishJag önskar er all välgång!
SwedishJag önskar er, av hela mitt hjärta, all välgång i framtiden, detta trots att fru Ferrer och jag i valet konkurrerar inom samma geografiska område.
I wish you all the very best for the future, in spite of the fact that you and I will be competing in the same area in the elections.
SwedishÅ andra sidan sprider medicinmän historier om de magiska egenskaper som albinernas vita skin besitter och som påstås ge lycka och välgång.
On the other hand, however, witch doctors spread tales of the magical properties of albinos' white skin, which allegedly helps to bring luck and wealth.
SwedishFör det andra har vi förvandlat Europa till en slags ö där stabilitet, välgång, fred och demokrati råder, vilket många världen runt i dag avundas.
We have also succeeded in turning Europe into an oasis of stability, progress, peace and democracy that is now the envy of the rest of the world.