« visa på » traduction en anglais

SV

« visa på » en anglais

SV visa på
volume_up
{verbe}

visa på (aussi: antyda, ange, tillkännage, visa)
Jag behöver bara hänvisa till utbrottet av SAL för att visa vilken panik det kan väcka.
I need only make passing reference to the outbreak of SARS to indicate the degree of panic it can generate.
För att göra detta måste politiken ta ledningen och visa framtida möjligheter och de hinder som måste övervinnas.
In order to do so politics must take the lead, indicating the future prospects and obstacles to be overcome.
Betänkandet bidrar till att förbättra denna politik genom att visa en rad punkter som hämmar marknadens dynamiska utveckling.
The report contributes to improving this policy by indicating a range of issues impeding the dynamic development of the market.
visa på (aussi: avleda, härleda, härflyta)

Synonymes suédois de « visa på »

visa på
Swedish

Exemples d'usage pour « visa på » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishLåt mig visa några exempel. ~~~ Först regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishDu får mer information om säkerhet om du väljer Dokumentinformation menyn Visa.
For more information on security choose Document Information from the View menu.
SwedishResultat är bra för att visa vilka områden vi faktiskt är märkbart aktiva.
Results are fine for showing the areas in which we are in fact visibly active.
SwedishDe måste främja demokratin, sanktionera friheten och visa sammanhållning.
My fourth appeal is addressed to democratic public opinion and advocates of peace.
SwedishSanningen kommer att visa sig först lång sikt, kanske om 30 eller 50 år.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years ' time.
SwedishDu har verifierat dina företagsuppgifter och valt att inte längre visa dem Google.
You've verified your listing and chosen for it to no longer appears on Google.
SwedishOm vi gör det löper vi risken att problemen kommer att visa sig vår tröskel.
If we do, we run the risk that the problems will manifest themselves on our doorsteps.
SwedishVad gäller arbetstillfällena kan man verkligen visa framgångar på löpande band.
As far as jobs are concerned there is an unending list of success stories.
SwedishSanningen kommer att visa sig först lång sikt, kanske om 30 eller 50 år.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years' time.
SwedishMot slutet av årtiondet började människor visa symtom skleros i skelettet.
By the end of the decade people were beginning to show symptoms of skeletal sclerosis.
SwedishOch ändå har du mage nog... att visa dig våran smekmånad... och försöka ha sex...
And you still have the nerve... to show up on our honeymoon... and try to have sex...
SwedishKlicka på Redigera punkter om Du vill visa enstaka stödpunkter Bézierkurvor.
Click on Edit Points to display the individual points of a Bezier curve.
SwedishJag ska visa er exempel var och en av dessa, och jag ska börja med material.
I'm going to show you an example of each of these, and I'm going to start with materials.
SwedishDe måste främja demokratin, sanktionera friheten och visa sammanhållning.
They must promote democracy, authorise freedoms and demonstrate cohesion.
SwedishNej, inte på något sätt, men för att visa att detta finns på många andra ställen.
No, not at all but, rather, to show that similar situations exist in many other places.
SwedishKommissionen kan också visa att det har gjorts betydande framsteg på dessa områden.
The Commission can also show that considerable progress has been made in these areas.
SwedishNär det gäller den lagliga migrationen måste vi visa prov öppenhet.
Also, on the issue of legal migration, we need to demonstrate a spirit of openness.
SwedishOm du markerar cellen kan du välja Visa anteckning cellens snabbmeny.
When you select the cell, you can choose Show Note from the context menu of the cell.
SwedishVi måste visa de mycket stora vinster för alla som utvidgningen ger.
We have to show them that enlargement will bring much greater benefits for everyone.
SwedishUnionen måste visa prov ödmjukhet och försiktighet i dessa ärenden.
Having said this, the Union must demonstrate humility and caution in these matters.