« bytí » traduction en anglais

CS

« bytí » en anglais

CS bytí
volume_up
{neutre}

bytí (aussi: bytost, existence, jsoucno, tvor)
volume_up
being {substantif}
A zjistíte, že tohle -- bytí s těmito lidmi -- je květinová zahrada, kterou nám Chiho ukázala.
And you realize that this -- being with these people -- is the flower garden that Chiho showed us.
Když má duch tyto vlastnosti, tak jsme schopni vytvářet nové skutečnosti a nové způsoby bytí.
When a spirit has those qualities, we are able to create new realities and new ways of being.
Obraz Boží je absolutní bytí, absolutní uvědomění, znalost a moudrost, absolutní soucit a láska.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love.
bytí (aussi: esence, podstata, tresť, výtažek)
volume_up
essence {substantif}
bytí (aussi: existence, jsoucno, jsoucnost)
volume_up
existence {substantif}
Chtěl bych, abyste všichni na okamžik vypli, vy nebozí chudáčci a provedli inventuru svého zoufalého bytí.
I'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
bytí (aussi: jsoucnost, obživa)
volume_up
subsistence {substantif}
bytí
volume_up
ens {substantif}

Exemples d'usage pour « bytí » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechProtože všichni víme, i když to zní otřepaně, že tajemství bytí je dávat.
Because we all know, corny as it sounds, the secret to living is giving.
CzechAle když jsme si ulehčili z toho, tak jsme se nějak začali zajímat o všechno ostatní bytí.
But when we're relieved from that, we somehow then become interested in all the other beings.
CzechJedině tak, že jde o stav bytí, ne jen o prchavou emoci či pocit.
But there's also wicked joy, you can rejoice in someone's suffering.
CzechA bytí na doslova stovkách, možná i tisících, pohřbech ho změní.
And having been through literally hundreds if not thousands of funerals, it makes a difference.
CzechHlavním cílem bylo potlačit a zničit ukrajinské národní bytí.
The main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation.
CzechJinými slovy, tito útočnici se domnívali, že jejich odlišnost byla důležitější než společně sdílené lidské bytí.
In other words, they thought their differences were more important than their common humanity.
CzechRok 2009 bude bezpochyby osudovým a rozhodne se v něm o bytí či nebytí tisíců malých a středních podniků.
2009 will, no doubt, be a year of destiny in which the survival or otherwise of thousands of SMEs will be decided.
CzechJediný problém je, že tato politiku je náchylná býti považována za blufování, takže aby fungovala, musí být přesvědčivá.
The only thing is that it's liable to having its bluff called, and therefore can only work if it's credible.
CzechSteven Weinberg - nositel Nobelovy ceny - jednou řekl, "Čím více se zdá vesmír býti přístupným, tím více nám připadá zbytečným."
Steven Weinberg, the Nobel laureate, once said, "The more the universe seems comprehensible, the more it seems pointless."
CzechŘekl: "Považuj za největší hřích upřednostnit prosté bytí před ctí. ~~~ A dávej pozor, abys -- ve snaze zachránit si život -- neztratil to, kvůli čemu má smysl žít.
He said, "Count it the greatest sin to prefer life to honor, and for the sake of living to lose what makes life worth living."
CzechTo znamená, že tu není žádné čekání na chemické reakce, žádná potřeba použít činidla, která mohou dojít, a žádná potřeba býti expertem, abyste dostali informace.
That means there's no waiting for chemical reactions to take place, no need to use reagents that can run out and no need to be an expert to get actionable information.
CzechV Kosovu se staly dvě věci, které – opět – prokázaly náhodnost bytí, protože tyto dvě události se nakonec staly dvěma středobody mého života a pomohly mi posunout se dál.
And two things happened in Kosovo, which kind of, again, shows the randomness of life, because these things turned out to be two of the pivots of my life and helped to deliver me to the next stage.