« domyslet » traduction en anglais

CS

« domyslet » en anglais

CS domyslet
volume_up
[domyslím] {verbe}

1. "z kontextu"

domyslet (aussi: pochopit)
volume_up
to glark {v} [fam.]

Exemples d'usage pour « domyslet » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechPokud tak neučiní, budeme si moci domýšlet jeho postoj k demokratickému procesu.
If he does not do so, people will infer from that his attitude towards the democratic process.
CzechByl jsem nezadaný britský diplomat v New York City; zkuste si domyslet, co to znamenalo.
I was a single British diplomat in New York City; you can imagine what that might have meant.
CzechJste unavení a podráždění, protože si musíte domýšlet všechna ta data.
It makes you tired and irritable to have to make up all of that data.
CzechMohu si domyslet řadu důvodů, proč je situace zablokována.
I can think of many reasons why the situation is blocked.
CzechMohu se jen domýšlet, že došlo k nějakému vzájemnému působení mezi určitými parlamentními strukturami a poslanci Evropského parlamentu, kteří to chtěli udělat.
I can only think that there has been some interference between certain of Parliament's structures and the MEPs who wanted to do that.
CzechJak si můžete domyslet, nevěřím v tento zázračný a zhoubný názor, to jest., že jen obchod nám může pomoci pokročit k harmonickému sjednocení, míru a stabilitě.
As you will have gathered, I do not believe in this magical and pernicious view that trade alone can help us progress towards harmonious integration, peace and stability.
CzechMohu se jen domýšlet, co znamená výraz "rámec" pro režim, jako je režim plukovníka Kaddáfího, který projevuje neúctu bez hranic, když dojde na otázky lidských práv.
I cannot help but wonder what the term 'framework' means to a regime like Colonel Gaddafi's, which shows disrespect without bounds when it comes to human rights issues.