« jsem zpět » traduction en anglais

CS

« jsem zpět » en anglais

CS

jsem zpět

volume_up

Traductions similaires pour « jsem zpět » en anglais

jsem verbe
English
být verbe
English
zpět adverbe
English

Exemples d'usage pour « jsem zpět » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechPřijel jsem zpět domů a řekl jsem matce, "Chtěl bych žít a pracovat na vesnici."
I came back home, told my mother, "I'd like to live and work in a village."
CzechTo neznamená, že beru zpět, co jsem řekl k tomuto tématu v minulých letech.
This does not mean that I take back what I have said on the subject in past years.
CzechCestovala jsem do Baku a zpět jsem se byla schopna dostat jen s velkými obtížemi.
I was travelling to Baku and could only get back with great difficulties.
CzechPo určitém čase jsem se rozhodl pro delší proces a vrátil jsem barvu zpět do nádob.
But after a while, I just decided here to go all the way and put the paint back into the cans.
Czech(Potlesk) CP: Odstěhoval jsem se od mámy a teď jsem zpět na škole.
(Applause) CP: I got out of Mom's, and I'm back in school right now.
CzechŘíkala: "Vyšla jsem z Osvětimi zpět do života a učinila jsem slib.
She said, "I walked out of Auschwitz into life and I made a vow.
CzechTakže jsem začal tento problém sledovat, a šel jsem zpět mezi Bangladéš a New York.
So the question was, I started looking at this issue, and going back and forth between Bangladesh and New York.
CzechAle poté jsem okamžitě unesena zpět mimo vědomí, do místa, kterému říkám La La Land.
But then I immediately drifted right back out into the consciousness -- and I affectionately refer to this space as La La Land.
CzechVracel jsem se zpět do USA z výstavy v zahraničí.
I was flying back to the U.S. from an exhibition overseas.
CzechA on tam nebyl, tak jsem šel celé odpoledne zpět.
Czech. ~~~ Na chvilku jsem přestal sledovat dům, a když jsem se ohlédl zpět, všechno se stalo."
I stopped observing the house for a moment, and when I started observing again, everything had happened."
CzechA potom jsem odjel na čtyři měsíce, a v tom přišlo průkopnictví, že když jsem se vrátil zpět: ejhle!
CzechA potom, když zavřu svůj prst, stejná věc, jako když jsem se otočil zpět, tento pohyb zakryje pohyb mého prstu nazpět.
And then when I close my finger, same thing, as I move back, this motion kind of covers the moving back of my finger.
CzechVrátil jsem se zpět k práci na oddělení.
CzechAle v zápětí jsem opět unesena zpět do La La Landu, a jakmile jsem opět schopná porovnávat, tak nevím, která čísla jsem už vytočila.
But then I would drift back out into La La Land, and not remember when I came back if I'd already dialed those numbers.
CzechPři pohledu zpět jsem přesvědčen, že naše rozhodnutí konzultovat Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry bylo správné.
Looking back, I am convinced that our decision to consult the Committee of European Securities Regulators on these issues was the right one.