« jsme » traduction en anglais

CS

« jsme » en anglais

EN
CS

jsme

volume_up
Možná, že jsme sebrali tuto přírodní výhodu, kterou jsme měli, a zničili jsme ji.
Maybe we're the ones who have taken this natural advantage we had and we spoiled it.
Vytvořili jsme Maastricht, ale nevyřešili jsme institucionální architekturu.
We did Maastricht but we have not sorted out the institutional architecture.
Necouvali jsme, nepřešlapovali jsme na místě, postoupili jsme vpřed.
We did not move backwards; we did not stand still; we moved forward.

Exemples d'usage pour « jsme » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechFotografovala jsme ji před tím a potom, co se narodila její krásná dcerka, Issa.
I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
CzechTento politický postoj jsme zachovávali v minulosti a je naším postojem i nyní.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
CzechV některých případech jsme toho dosáhli a v některých případech došlo k pokroku.
In some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
CzechSpolu s paní Thomsenovou jsme navrhli doplněk k její zprávě právě na toto téma.
Mrs Thomsen and I have drafted an amendment to her report on this very subject.
CzechAle tohle dokonce není o lidech jako jsme my (tedy lidé v USA) Jde tady o moc víc.
But it's not even about people like us, because this is a bigger deal than that.
CzechTuto chybu, kterou jsme udělali loni v zimě, je nyní vidět všude, kam se podíváte.
The mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
CzechA to by byla teprve druhá nemoc vůbec, kterou jsme vymazali z povrchu Zemského.
And it would only be the second disease ever wiped off the face of the planet.
CzechVšechno nám darovali, protože na vzdělávání ve vězení jsme neměli žádné prostředky.
Everything was donated, because there was no budget of education for the prison.
CzechDůvodem, proč jsme to dělali, byl tady uprostřed na fotografii Linus Pauling.
And the reason for doing so, at the center of this photograph, is Linus Pauling.
CzechDomnívám se však, že ve skutečnosti jsme tento boj prohráli, přinejmenším letos.
However, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
CzechVčera jsme měl velmi užitečné a konstruktivní setkání s paní premiérkou Kosorovou.
I had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
CzechMnohého jsme dosáhli, mnohé lze oslavovat, stále však zbývá udělat hodně práce.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Czech(hudba) A nyní ten stejný úryvek hudby, ze kterého jsme odebrali 98 procent dat.
(Music) And now the same piece of music with 98 percent of the data removed.
CzechByla to doba plná vzrušení, zatímco jsme tohle budovali s mým Afghánským týmem.
This was a very exciting time, developing this with my wonderful Afghan team.
Czech- (SK) Dne 1. května jsme letos oslavili páté výročí přistoupení Slovenska k EU.
- (SK) 1 May this year marked the 5th anniversary of Slovakia's accession to the EU.
Czech. - Pane předsedající, vyslechli jsme si mimořádně zajímavou rozpravu.
Member of the Commission. - Mr President, this was an extremely interesting debate.
CzechZačněme s lekcí, kterou jsme dostali na Haiti, kde akce v současné době probíhá.
Let us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
CzechS hlavními problémy jsme se setkali především při stanovení rozsahu uplatnění.
The main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
CzechMožná to je to, co nám neštěstí dává, pocit toho, že jsme, a pocit naši vlastní síly.
Maybe that's what adversity gives us: a sense of self, a sense of our own power.
CzechJsou to potíže a výzvy, jejichž řešení je na nás, neboť jsme dosud byli úspěšní.
They are problems and challenges which fall to us because of our successes.