« nahřát » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous nahrát
CS

« nahřát » en anglais

CS

nahřát [nahřeji] {verbe}

volume_up

Exemples d'usage pour « nahřát » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechV závislosti na použitém webovém prohlížeči můžete nahrát soubory o velikosti až 2 GB.
Depending on the web browser you use, you can upload files up to 2 GB in size.
CzechPřihlaste se ke SkyDrivupomocí svého účtu Microsoft a zkuste soubor nahrát znovu.
Sign in to SkyDrive with your Microsoft account, and then try to upload the file again.
CzechV aplikaci Media Center můžete vyhledat televizní pořad nebo film, který chcete nahrát.
You can search in Media Center to find a TV show or movie that you want to record.
CzechChcete-li nahrát všechny díly seriálu, klepněte na přepínač První vysílání nebo opakování.
Click First run & rerun to record all shows in a series, including reruns.
CzechVyberte soubory, které chcete nahrát, a klepněte nebo klikněte na Přidat do úložiště SkyDrive.
Select the files you want to upload, and then tap or click Add to SkyDrive.
CzechExistuje mnoho webů, kam můžete nahrát fotografie, které chcete vytisknout.
There are many websites where you can upload photos to be printed.
CzechMůžete se rozhodnou nahrát právě vysílaný televizní pořad nebo film.
You can choose to record a TV show or movie that is currently airing.
CzechHotovou pohlednici je možné nahrát přímo do úložiště služby Microsoft SkyDrive, YouTube nebo Facebook.
When you're done, upload it straight to Microsoft SkyDrive, YouTube, or Facebook.
CzechV aplikaci Windows Media Center můžete vyhledat televizní pořad nebo film, který chcete nahrát.
You can search in Windows Media Center to find a TV show or movie that you want to record.
CzechSpolečnost Microsoft může omezit počet souborů, které může každý uživatel měsíčně na SkyDrive nahrát.
Microsoft might limit the number of files that you can upload to SkyDrive each month.
CzechChcete-li nahrát všechny pořady v seriálu, který se vysílá živě, klepněte na možnost Živě.
Click Live to record all shows in a series that are aired live.
CzechNajděte televizní seriál, který chcete nahrávat, klikněte na něj a potom klikněte na příkaz Nahrát seriál.
Locate the TV series that you want to record, click it, and then click Record Series.
CzechExistují rozšíření, s jejichž pomocí můžete nahrát různá data, která NASA během let posbírala.
There are plug-ins to be able to load in different data sets that NASA's collected over the years.
CzechKlepněte pravým tlačítkem myši na program a potom klepněte na příkaz Nahrát nebo Nahrát seriál.
Right-click a program, and then click Record or Record Series.
CzechKlikněte pravým tlačítkem myši na program a potom klikněte na příkaz Nahrát nebo Nahrát seriál.
Right-click a program, and then click Record or Record Series.
CzechInterpret může například na rozšířený zvukový disk CD nahrát videoklipy nebo umělecký profil.
For example, a recording artist might include video clips or artist profiles on an enhanced audio CD.
CzechPokud sdílíte soubory ze SkyDrivu, musíte je na SkyDrive napřed nahrát.
If you’re sharing from SkyDrive, you need to make sure the file has been uploaded to SkyDrive beforehand.
CzechBěhem vysílání televizního pořadu pohněte myší a pak klepněte na možnost Nahrát v ovládacích prvcích pohybu.
While a program is airing, move the mouse, and then click Record on the transport controls.
CzechMůžete nahrát televizní pořad nebo film, který se právě vysílá.
You can record a TV show or movie that's currently airing.
CzechChcete-li nahrát seriál, stiskněte tlačítko RECORD ještě jednou.