« nahrávání » traduction en anglais

CS

« nahrávání » en anglais

CS

nahrávání {neutre}

volume_up
Můžete přepsat některé výchozí hodnoty nahrávání pro jedno naplánované nahrávání.
It is possible to override some of the recording defaults for a single scheduled recording.
V přepínači Upřednostňovaná doba spuštění nahrávání určete čas spuštění nahrávání.
In Start when possible, specify the time to start recording.
V přepínači Upřednostňovaná doba ukončení nahrávání určete čas ukončení nahrávání.
In Stop when possible, specify the time to stop recording.
nahrávání (aussi: nahrávka)
Nahrávání a mixování a sdílení s vašimi přáteli je v pohodě.
Taping and remixing and sharing with your friends is okay.
Zákon o domácím nahrávání zvukových stop říkal, podívejte, když si lidé nahrávají věci z rádia a pak z nich dělají mixy pro své přátele, to není zločin.
What the Audio Home Recording Act of 1992 said was, look, if people are taping stuff off the radio and then making mixtapes for their friends, that is not a crime.

Exemples d'usage pour « nahrávání » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechVýběrem možnosti Na 1 týden automatiky odstraníte pořady týden po nahrávání.
Choose For 1 week to automatically delete shows one week after they were recorded.
Czech(Pokud nemáte naplánované nahrávání seriálu, bude tento seznam prázdný.)
(If you don't have any series recordings scheduled, the list will be empty.)
CzechBudete si dokonce moci naplánovat nahrávání nových dílů vašich oblíbených televizních seriálů.
You can even schedule recordings of new episodes of your favorite TV series.
CzechV době naplánovaného nahrávání pořadu byl počítač vypnutý nebo bylo přerušeno napájení.
Your computer was turned off or lost power during the time the show was scheduled to record.
CzechNelegální nahrávání telefonních hovorů se stalo oblíbenou vyšetřovací metodou státních zástupců.
Illegal phone tapping has become prosecutors' investigation method of choice.
CzechDokud nebude potřeba místo: Automaticky odstraní nahrávky, aby se uvolnilo místo pro nové nahrávání.
Until space needed: Automatically deletes recordings to make space for new ones.
CzechTelevizní tuner je třeba k nahrávání a sledování televize v aplikaci Media Center.
A TV tuner is required to watch and record TV in Media Center.
CzechKlepnutím na položku zobrazit naplánované zobrazte seznam naplánovaných nahrávání.
Click view scheduled for a list of your scheduled recordings.
CzechKe sledování nebo nahrávání televize v počítači je nutné zajistit tyto tři podmínky:
To watch or record TV on your computer, you need three things:
CzechChcete-li přepnout z pořizování obrázků na nahrávání videa, klepněte nebo klikněte na Režim videa.
To switch from taking pictures to taking a video, tap or click Video mode.
CzechZde na vás čeká zábava: nahrávání televizních pořadů, kopírování CD nebo vytváření prezentací fotografií.
Entertainment starts here: Record TV shows, copy CDs, and create photo slide shows.
CzechDalší informace o vytváření a nahrávání hromadných souborů určitého typu naleznete v Uživatelské příručce.
If you need additional help, check out Ways to correct business information.
CzechPro nahrávání televizního vysílání v aplikaci Media Center potřebujete dvě věci:
CzechPři nahrávání nebo stahování velkého množství dat nespouštějte v počítači další aplikace.
Avoid running other apps on your computer when you're uploading or downloading a large amount of data.
Czech(Podle způsobu nahrávání můžou mít soubory velikost až 2 GB.)
(Files can be up to 2 GB in size, depending on how you upload them.)
CzechPokud je váš zápis součástí hromadného nahrávání, klikněte na možnost Upravit soubor dat a proveďte změny.
If your listing is part of a bulk upload, click Edit your Data File to make any changes.
CzechU vybrané jednotky se zobrazuje, kolik místa na disku je k dispozici pro nahrávání televizních pořadů.
The available disk space on the drive you select will appear below.
CzechDůvodem může být, že nahrávání televizních pořadů vyžaduje tuner.
It might be because the tuner is needed to record a TV show.
CzechJinak aplikace Windows Media Center vybere pořad pro nahrávání podle následujícího pořadí:
Otherwise, Windows Media Center will select which show to record, based on the following priority (in order):
CzechJak počítač proměnit v televizi Sledování a nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center
Learn how to turn your PC into a TV Watch and record live TV from Windows Media Center.