« neosobní » traduction en anglais

CS

« neosobní » en anglais

CS

neosobní {adjectif}

volume_up
neosobní
Pokud se se ženami nebude zacházet jako s neosobní pracovní silou, mohou tvořivě přispět v mnohých oblastech hospodářství.
No longer being treated as an impersonal workforce, they could then make a creative contribution in many areas of the economy.
Z dlouhodobého hlediska vyžadují tato témata mnohem více než jen neosobní opatření; vyžadují zásadní změny zvyklostí, to znamená změnu našeho způsobu života.
In the long run these topics demand much more than impersonal measures; they require fundamental shifts and a change in habits, that is to say a change in our way of life.
Samozřejmě se nejedná o otázku personalizace, to není cesta kupředu, ale možná jsme s neosobní povahou úkolů různých osob zašli příliš daleko.
It is not a matter of personalising things, of course, that is not the way forward, but perhaps we have gone too far with the impersonal nature of the responsibilities of different people.