« nesrovnatelně » traduction en anglais

CS

« nesrovnatelně » en anglais

CS nesrovnatelně
volume_up
{adverbe}

nesrovnatelně
Na Slovensku se neuplatňuje vendeta a maďarská menšina žijící na Slovensku je na tom nesrovnatelně lépe.
There is no vendetta under way in Slovakia, and for the Hungarian minority living in Slovakia, things are incomparably better.
Situace v Evropě není tak kritická, protože příjmy našich občanů jsou nesrovnatelně vyšší než příjmy lidí v rozvojových zemích.
The situation in Europe is not so critical, as our citizens' incomes are incomparably greater than those in developing countries.
Jsem přesvědčen, že například námořní hranice Rumunska je chráněna nesrovnatelně lépe než podobné hranice u jiných účastnických států schengenského prostoru.
I firmly believe that Romania's maritime border, for instance, is incomparably better protected than similar borders for other Schengen Member States.

Exemples d'usage pour « nesrovnatelně » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechTakže když pak zadržíte dech, jde to nesrovnatelně líp.
CzechZa komunistické diktatury byla situace špatná, ale za diktatury mafie je situace nesrovnatelně horší.
Things were bad under the Communist dictatorship, but the situation is infinitely worse under the mafia dictatorship.
CzechDíky nim je závěrečná zpráva nesrovnatelně lepší než cokoliv, co bych dokázal vytvořit bez jejich podpory.
Thanks to them, the final report is infinitely better than anything that I could have produced without their support.
CzechV současné době míra nezaměstnanosti a míra zaměstnanosti jsou nesrovnatelně na lepších údajích, než byly od 80. let, to je jednoznačný úspěch.
The current statistics on unemployment and employment are much better than they have been since the 1980s, which is a clear success.
CzechNesrovnatelně vyšší zklamání však zažívají samotní občané Keni, lidé, kteří se ve velkém počtu účastnili voleb v naději na lepší budoucnost.
However, this cannot be compared with the disappointment felt by the people of Kenya themselves, people who took part in the elections en masse in the hope of a better future.
CzechVíme, že existuje i jiná alternativa, nesrovnatelně horší, a to je další důvod, proč jsme připraveni udělat vše pro to, abychom zajistili zachování, rozvoj a posílení Evropské unie.
We know that another, far worse, alternative exists and that is another reason why we are prepared to do everything to ensure that the European Union is preserved, developed and strengthened.