« nesrozumitelný » traduction en anglais

CS

« nesrozumitelný » en anglais

CS nesrozumitelný
volume_up
{adjectif masculin}

nesrozumitelný (aussi: nepochopitelný)
Je nesrozumitelný, protože obsahuje příliš mnoho čísel.
It is incomprehensible because it contains too many figures.
Musím konstatovat, že interaktivní průvodce je až příliš složitý a po pravdě řečeno pro běžného občana nesrozumitelný.
I have to say that the interactive guide was too complicated and, to tell the truth, incomprehensible to the ordinary citizen.
nesrozumitelný (aussi: nejasný, nevysvětlitelný, neznámý, nezřetelný)
nesrozumitelný
Slova "Evropský soud" by měla být nahrazena slovy "Evropský soud pro lidská práva", jinak by byl text nesrozumitelný.
The words "European Court” should be replaced by "European Court of Human Rights”, otherwise the text will be unintelligible.
Když jsem se podíval na jejich typický dopis, který používají prozkoumal jsem ho ve své "laboratoři jednoduchosti" je fakt dost nesrozumitelný.
Running through this typical letter that they had, I ran it through my simplicity lab, it's pretty unintelligible.
nesrozumitelný (aussi: nejasný)
nesrozumitelný (aussi: nezřetelný)
nesrozumitelný (aussi: kostrbatý, nadrápaný, necitelný, rozmrzelý)
nesrozumitelný (aussi: nemyslitelný)

Exemples d'usage pour « nesrozumitelný » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechOmlouvám se, ale úvod druhé otázky je poněkud nesrozumitelný.
I am sorry, but the beginning of the second question was not very clear.
CzechSystém značení doporučené denní dávky, který vypracoval potravinářský průmysl, je bohužel složitý, prokazatelně zavádějící a obecně nesrozumitelný.
Unfortunately, the current industry-developed GDA labelling system is complex, arguably misleading and generally misunderstood.
CzechZkontrolujte, zda předmět zprávy neobsahuje podezřelý text, například nesrozumitelný text nebo pokyny k otevření přílohy či kliknutí na odkaz.
Check the subject line of the message for suspicious language, such as gibberish or directions to open an attachment or click a link.