« obilniny » traduction en anglais

CS

« obilniny » en anglais

CS

obilniny {féminin pluriel}

volume_up
obilniny (aussi: obilí, zrnitost, zrnko, zrno)
volume_up
grain {substantif}
Vzhledem k tomu, že obilniny, ovoce a zelenina v Evropě závisí na opylování včelami, tyto plodiny a zemědělství obecně čelí velkému riziku různých chorob.
Given that grain, fruit and vegetable crops in Europe are dependent on pollination by bees, these crops and agriculture in general face a huge risk of various diseases.
obilniny (aussi: obiloviny, vločky)
Vývozní dotace na obilniny, cukr a produkty z vinařského odvětví.
Export subsidies for cereals, sugar and products from the wine sector.
Kromě toho se Evropská unie rozhodla v tomto hospodářském roce přestat uplatňovat dovozní cla na obilniny.
Furthermore, the European Union has decided to suspend the import duties on cereals for the current marketing year, for most cereals.
Proto se někteří výrobci cukru možná rozhodnou, že si vezmou peníze poskytnuté v rámci restrukturalizace a že mohou pěstovat obilniny nebo řepku olejku a že se tím mohou dobře živit.
Therefore, some sugar producers will perhaps decide that they will take the money in the restructuring and that they can grow cereals or oilseed rape and they can make a good living from that.

Exemples d'usage pour « obilniny » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechVepři a slepice nespásají pole, a proto základ jejich krmiva tvoří obilniny.
Pigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
CzechTakže všechny trávy, také všechny obilniny a většina stromů se opylují větrem.
So all the grasses, which means all of the cereal crops, and most of the trees have wind-borne pollen.
CzechKromě toho předložím kolegiu komisařů návrh Radě na pozastavení dovozních cel na obilniny pro následující tržní rok.
Moreover, I will submit to the College of Commissioners a proposal to the Council to suspend cereal import duties only for the current market year.