« obvyklý » traduction en anglais

CS

« obvyklý » en anglais

CS obvyklý
volume_up
{adjectif masculin}

1. général

obvyklý (aussi: běžný, normální, obyčejný)
volume_up
usual {adj.}
A pokud bude výsledek obvyklý, skončí jako v "Přeletu nad kukaččím hnízdem."
If he has the usual result, he will end up like 'One Flew Over the Cuckoo's Nest.'
Nešlo o obvyklý výčet žádostí a slibů ze strany dárců.
It was not the usual roll-call of requests and donor pledges.
Obvyklý rituál - ve formě celodenní schůzky - zase jednou prošel v Radě.
The usual ritual - taking the form of a day's meeting - has once again come to pass in the Council.
obvyklý (aussi: běžný, současný, stávající)
obvyklý (aussi: běžný, normový, normální, spisovný)
obvyklý (aussi: běžný, obecný, obyčejný, prostý)
volume_up
common {adj.}
Po roce 2013 chceme mít silnou SZP, která si zachová svůj obvyklý charakter, aniž by negativně ovlivnila specifickou povahu některých odvětví nebo regionů.
We want a strong CAP after 2013 that maintains its common character, without detriment to the specific nature of some sectors or regions.
And the physician will then take a regular MR scan.
It is not a case, therefore, of a regular, generalised review.
obvyklý (aussi: konvenční, obecný)
obvyklý (aussi: hojný, častý, četný)
obvyklý (aussi: navyklý)
Také výklad termínu "obvyklý pobyt" by Komise raději přenechala Soudním dvoru.
The Commission would also prefer to leave it up to the Court of Justice to interpret the term 'habitual residence'.
obvyklý (aussi: navyklý, zvyklý na)
obvyklý
obvyklý
obvyklý

2. "např. pro období"

obvyklý

Exemples d'usage pour « obvyklý » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechV nadcházejících měsících musí nastoupit obvyklý legislativní postup.
Now the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
CzechMáme animaloid -- obvyklý robot inspirovaný zvířaty, insectoid, atd.
We have the animaloid -- and the normal robots inspired by animals, insectoid, so on.
CzechTento postup není sice obvyklý, řídili jsme se při tom nicméně pravidel.
This procedure is an unusual one, but we have followed the rules.
CzechObvyklý postup, jak změřit rychlost zvuku, je odrazit zvuk od něčeho a sledovat ozvěnu.
Well, the obvious way to measure the speed of sound is to bounce sound off something and look at the echo.
CzechKaždý den u nás obědvá 400 lidí a není to obvyklý oběd.
We feed 400 people lunch every day and it's not a normal lunch.
CzechTento hadovitý způsob chůze není obvyklý.
CzechV dnešní politice je to obvyklý trend.
CzechObvyklý hrací čas: 1 až 10 minut
CzechObvyklý hrací čas: 1 až 5 minut
CzechProstředky pro Fond solidarity se získávají z dalších příspěvků členských států mimo obvyklý rozpočet.
The resources for the Solidarity Fund are provided by means of an additional contribution from the Member States over and above the normal budget.
CzechObvyklý hrací čas: 10 až 60 minut
CzechObvyklý hrací čas: 10 až 30 minut
CzechObvyklý hrací čas: 10 až 20 minut
CzechDnes jsme měli patnáct žádostí o slovo, což pozměňuje obvyklý postup a délku doby, jež má každá skupina na projev.
Today we had as many as fifteen requests and this is altering the normal procedure and the amount of time given to each Group to speak.
CzechObvyklý hrací čas: 5 až 15 minut
CzechObvyklý hrací čas: 1 až 10 minut
CzechObvyklý hrací čas: 1 až 15 minut
CzechObvyklý hrací čas: 1 až 5 minut
CzechDovolte mi ještě, abych se dotkl dvou vystoupení, která vystoupila z obecné argumentace tím, že přinesla ne zcela obvyklý argument.
Allow me also to touch on two speeches that contrasted with the more general debate by introducing a slightly unusual argument.
CzechTo samozřejmě není možné, a chci proto požádat, abychom použili obvyklý čl.
The second such point is that we currently say that these rules should come into force on 1 December 2009.