« obvyklý postup » traduction en anglais

CS

« obvyklý postup » en anglais

CS obvyklý postup
volume_up
{masculin}

obvyklý postup (aussi: postup, procedura, proces, činnost)
volume_up
procedure {substantif}
Jedná se o obvyklý postup, čili na otázky je vyhrazena jedna minuta a na odpovědi rovněž.
It is the usual procedure, namely, questions lasting one minute, and answers also lasting one minute.
To by zahrnovalo nejen obvyklý postup porovnání osoby s dokladem, ale také odebrání otisků prstů.
This would involve not only the usual procedure of matching the person to the document, but also fingerprinting.
Dnes jsme měli patnáct žádostí o slovo, což pozměňuje obvyklý postup a délku doby, jež má každá skupina na projev.
Today we had as many as fifteen requests and this is altering the normal procedure and the amount of time given to each Group to speak.

Exemples d'usage pour « obvyklý postup » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechObvyklý postup, jak změřit rychlost zvuku, je odrazit zvuk od něčeho a sledovat ozvěnu.
Well, the obvious way to measure the speed of sound is to bounce sound off something and look at the echo.
Czech. - Pane předsedající, kvůli poslednímu vystoupení - které bylo velmi dobře myšleno - jste zapomněl na svůj obvyklý postup, a sice poděkovat zpravodaji.
rapporteur. - Mr President, it was because of the last intervention - which was very well-intentioned - that you omitted your normal practice, which was to thank the rapporteur.