« sloučit se » traduction en anglais

CS

« sloučit se » en anglais

volume_up
sloučit se {v.pr.}
CS

sloučit se {verbe pronominal}

volume_up

Traductions similaires pour « sloučit se » en anglais

sloučit verbe
se préposition
English
se pronom
sát verbe
English

Exemples d'usage pour « sloučit se » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechA prasečí nemoci, prasečí virus a lidský virus, oboji se může rozšířit, a protože mají podobné rozmnožovací schopnosti, mohou se sloučit a vytvořit tak nový virus.
And a pig disease, a pig virus, and a human virus can both proliferate, and because of their kind of reproduction, they can combine and produce a new virus.
CzechTo EU umožní rozvinout svou roli světového vedoucího představitele a ukázat, že je možné sloučit hospodářskou dynamiku se sociálními aspekty a aspekty životního prostředí.
This will allow the EU to develop a role as a world leader, showing that it is possible to combine economic dynamism with social and environmental concerns.
CzechZajistí rovněž, aby ženy, které se rozhodnou mít děti, nebyly po finanční stránce trestány za svoji volbu stát se matkami a pokusit se mateřství sloučit se svojí kariérou.
They also ensure that women who decide to have children are not punished financially for their choice to be mothers by trying to combine it with their careers.